Søke på helse- og omsorgstjenester

Nome kommune skal ha trygge og gode helse- og omsorgstjenester. Vår kommune er liten og oversiktlig, dette gjør at har vi et tett og godt sammarbeid mellom etatene. 

Helse- og omsorgsetaten har følgende tjenester:
 

De fleste av tjenestene forutsetter at du søker. Tjenestene blir tildelt etter en individuell vurdering av søkerens behov. Det er utarbeidet et søknadsskjema transporttjenester. Søknadsskjema for disse tjenestene får du ved å henvende deg til NAV eller NAVs nettsider.
som skal benyttes ved søknad om de fleste av tjenestene.
 
 
 
 

Priser

Enkelte av tjenestene er gratis, mens det for andre tjenester kreves brukerbetaling (PDF, 202 kB). Betalingssatser bestemmes dels av sentrale myndigheter, dels av kommunestyret.