Translate

Viktig melding

Søke på helse- og omsorgstjenester

Nome kommune skal ha trygge og gode helse- og omsorgstjenester. Vår kommune er liten og oversiktlig, dette gjør at har vi et tett og godt sammarbeid mellom etatene. 

Helse- og omsorgsetaten har følgende tjenester som kan søkes på:
Tjenestene blir tildelt etter en individuell vurdering av søkerens behov.
 
Informasjon om øvrige tjenester
 
 

Priser

Enkelte av tjenestene er gratis, mens det for andre tjenester kreves brukerbetaling (PDF, 158 kB). Betalingssatser bestemmes dels av sentrale myndigheter, dels av kommunestyret.
 

 

 

Tilbakemelding