Translate

Viktig melding

Psykiatri / Rus

Nome kommune har en egen avdeling for psykisk helsearbeid. Avdelingen er lokalisert til Ringsevja bo- og aktivetssenter i Ulefoss.

 

Hvem kan ta kontakt?

Alle som bor eller oppholder seg i kommunen og som har en psykiatrisk lidelse, rus utfordringer eller opplever en akutt krise, kan henvende seg hverdager fra kl. 08 - 15.
Ved øyeblikkelig hjelp, kontakt legevakt 35 00 25 00 / 116 117
 

Hva kan vi hjelpe deg med?

Støtte- og behandlingssamtaler, kartlegging av behov, utarbeiding av individuell plan (omfatter oppfølgingstiltak i forhold til arbeid, bolig, fritid, helse), koordinering i forhold til det øvrige hjelpeapparat. Tilbud om praktisk bistand i dagliglivet, aktiviteter.
 

Slik søker du 

Den enkelte eller pårørende kan ta direkte kontakt med avdelingen for psykisk helsearbeid. Kontakt kan også formidles gjennom lege eller andre kommunale instanser (f.eks. skole, Nav, hjemmesykepleie.) Kontakt kan også formidles gjennom sykehuset,
 
 
Etter henvendelse blir det foretatt en vurdering, vanligvis en vurderingssamtale. Deretter fattes det vedtak om evt. tjenester.
 
 

Klage

Hvis du er misfornøyd med et vedtak du har mottatt fra kommunen, kan du klage på dette innen en frist på fire uker fra du mottok vedtaket. For mer informasjon om klage, trykk på linken her: Klage på helse- og omsorgstjenester
 
 
 

Andre opplysninger:

Kommunen har følgende tilbud i nært samarbeid med psykisk helsearbeid:
  • lokalt kriseteam
  • dag- og aktivitetsgrupper
  • bofellesskap for psykisk syke
  • pakkeforløp
Mental helse er en interesseorganisasjon for mennesker med psykiske lidelser med:
  • eget lokallag i Nome.
  • egen hjelpetelefon som er åpen hele døgnet tlf. 81030030

Åpningstider

Alle hverdager fra kl. 8:00 - 15:00

Adresse

Besøksadresse:
Ringsevja 39, Ulefoss

Postadresse:
Ringsevja 30, 3830 Ulefoss

Tilbakemelding