Translate

Viktig melding

Hjelpemidler

Ved behov for tekniske hjelpemidler kan du kontakte avdelingen for fysio- og ergoterapi.  Avdelingen har en sentral rolle i prossensen og kan bistå i saker som omfatter tilrettelegging og universell utforming. 

Varig utlån

Dersom du har en varig funksjonsnedsettelse og har et behov for hjelpemiddel, kan du ha rett til utlån av tekniske hjelpemidler fra NAV Hjelpemiddelsentral. Med varig behov menes lengre enn 2 år eller til livets slutt.

Det er som regel ikke egenandel på utlån av hjelpemidler fra NAV Hjelpemiddelsentral, men det er noen unntak. Dersom det er egenandel vil du få informasjon om dette før søknad om hjelpemiddel sendes.

Ta kontakt med avdelingen på tlf. 35 94 62 70,  så hjelper vi deg med kartlegging og en søknad til NAV Hjelpemiddelsentral.

Korttidsutlån av hjelpemidler

Kortidsutlån gjelder ved akutt og midlertidig funksjonsnedsettelse på inntil 2 år.  Nome kommune har et kortidslager med et utvalg hjelpemidler tilgjengelig.  

Ved lån fra Nome sitt korttidslager skal hjelpemiddelet leveres tilbake når behovet opphører.  Dersom situasjonen endres og behovet er varig utover 2 år, melder du ifra til avdelingen og vi hjelper deg med søknad om varig utlån fra NAV Hjelpemiddelsentral.

Vi ønsker, så langt det er mulig, at du selv eller pårørende henter hjelpemidlene i kommunens lager.  For å avtale henting av hjelpemiddelene, kan hjelpemiddelteknikker kontaktes på telefon 35 94 62 70

Hva forventes av deg: 

Lån av hjelpemidler er NAV eller kommunens eiendom. Det forventes at hjelpemiddelet benyttes og behandles etter det formålet det er tiltenkt. Den som låner hjelpemiddelet er ansvarlig får renhold og generelt vedlikehold. 

Det er ingen egenandel på utlån av hjelpemiddel fra kommunens korttidslager.

Kontakt

Avdelingen kan kontaktes på telefon 35 94 62 70

Tilbakemelding