Translate

Viktig melding

Fysioterapi

Fysioterapeuter med driftstilskudd

I Nome kommune er det to institutt med driftsavtaler. Fysioterapeutene på instituttene jobber med skader/sykdommer/smerter hovedsakelig i muskel- og skjelettsystemet. Målet er å fremme god helse ved å forbedre, gjenvinne eller vedlikeholde din funksjonsevne.

Det er ikke nødvendig med henvisning fra fastlegen. Fysioterapeuten tar en faglig vurdering av henvendelsen og prioriterer ut ifra behov.

Ta kontakt med et av instituttene dersom du:

  • er nyoperert
  • har akutt eller kronisk skade/sykdom
  • har smerter/plager

Undersøkelse, behandling m.m. foregår i instituttet sine lokaler. Dette forutsetter at du kan gjennomføre reisen, enten via offentlig transport, ved at du kjører selv eller blir kjørt. Du kan få dekket dine utgifter til og fra offentlig behandling, kontakt din behandlende fysioterapeut eller se Pasientreiser for mer informasjon.

Kontaktinformasjon:

Aktiv fysioterapi:                                                          Nome fysioterapi:
Ringsevja 3, 3830 Ulefoss                                          Lannavegen 99, 3830 Ulefoss                                    
Tlf: 958 70 178                                                            Tlf: 35 94 51 55

Kommunefysioterapi

Fysioterapeuter jobber med kropp og bevegelse gjennom veiledet fysisk trening og spesifikke øvelser. Vi jobber også helsefremmende og forebyggende mot enkeltpersoner, grupper og på samfunnsnivå.

Det er ikke nødvendig med henvisning fra fastlegen. Fysioterapeuten tar en faglig vurdering av henvendelsen og prioriterer ut ifra behov.

1. Hvem er bruker?

Du som har behov for kartlegging/veiledning/behandling på grunn av nedsatt funksjon, sykdom eller skade.

  • Fysioterapi i hjemmet
  • Fysioterapi i helsestasjonen (link)
  • Fysioterapi i skolehelsetjenesten (link)
  • Rehabilitering, i og utenfor institusjon
  • Habilitering
  • Grupper
  • Frisklivsentralen (link)

 

2. Når leveres tjenestene?

Tjenestene utføres på hverdager.

Fysioterapeuter avvikler ferie uten at det blir satt inn vikarer, det kan i perioder bli noe ekstra ventetid og reduserte treffmuligheter.

 

3. Kontaktmuligheter

Du/pårørende/fagpersonell kan kontakte oss dersom du ønsker kontakt med en fysioterapeut,
tlf. 35 94 62 70.

 

4. Egenandel

Det er egenandel på fysioterapi for personer over 16 år. (https://fysio.no/Pasientinfo/Egenandeler)

5. Samarbeid

Fysioterapeutene samarbeider med ulike instanser, for å gi et helhetlig tilbud, etter samtykke.

6. Klageinstanser

Helsetjenesten i kommunen ved ledende fysioterapeut
Fylkesmannens helseavdeling (fylkeslegen)
Klage på helse- og omsorgstjenester i kommunen

Tilbakemelding