Translate

Viktig melding

Beredskapsavdeling

Formålet med tjenesten

Nome og Midt-Telemark brann og redning er et samarbeid mellom kommunene Midt-Telemark og Nome om brannvern. Beredskapsstyrken består av 40 mannskaper fordelt på 4 brannstasjoner. Brannstasjonene ligger i Lunde, Ulefoss, Bø og Gvarv. Det er til enhver tid 1 utrykningsleder på vakt i tettstedene Bø, Gvarv, Ulefoss og Lunde. I tillegg er det overordnet vakt for området. Overordnet vakt er fungerende brannsjef. Formålet med tjenesten er å verne liv, helse, miljø og materielle verdier mot brann og eksplosjon, mot ulykker med farlig gods og andre akutte ulykker.

Hvem får tjenesten

Alle.

Hva omfatter tjenesten

Brann- og beredskapstjenesten tilbyr hjelp til befolkningen 24 timer i døgnet og omfatter:

  1. Brann og redningsoppdrag i hele Midt-Telemark og Nome kommune.
  2. Første-innsats ved akutt forurensning.
  3. Nedbrenning av hus dersom det egner seg til brannøvelse.
  4. Bistand i akutte ulykkessituasjoner til nabokommunene.

Hvordan få tjenesten

Ved bruk av nødnummer 110.

Ønskes det kontakt med vakthavende brannsjef: tlf 35 94 63 65

Lovhjemmel

Brann- og eksplosjonsvernloven av 14.06.2002 nr. 20.

For ytterligere informasjon kontakt

Nome og Midt-Telemark brann og redning tlf 35 94 62 00

Tilbakemelding