Renovasjon

Nome kommune gikk i desember 2003 inn i Indre Agder og Telemark Avfallsselskap IKS (IATA). IATA består av kommunene Drangedal, Nissedal, Åmli og Nome. IATA driver på vegne av Nome kommune primært med innsamling av husholdningsavfall, gjenvinningsstasjoner og tømming av slamtanker. 

Hentekalender

Åpningstider

Priser