Om voksenopplæringen og flyktningtjenesten

Nome voksenopplæring og flyktningtjeneste ble samorganisert høsten 2019 og har sine lokaler på Nome videregående skole. Kommunen bosetter overføringsflyktninger og familier og enslige fra mottak i Norge etter anmodning fra IMDi (Integrerings og mangfoldighetsdirektoratet og etter kommunestyrevedtak). I tillegg kan det komme personer som gjenforenes med bosatte flyktninger i kommunen.