Translate

Viktig melding

Om voksenopplæringen og flyktningtjenesten

Nome voksenopplæring og flyktningtjeneste ble samorganisert høsten 2019 og har sine lokaler på Nome videregående skole. Kommunen bosetter overføringsflyktninger og familier og enslige fra mottak i Norge etter anmodning fra IMDi (Integrerings og mangfoldighetsdirektoratet og etter kommunestyrevedtak). I tillegg kan det komme personer som gjenforenes med bosatte flyktninger i kommunen.

Artikkelliste

Tilbakemelding