Translate

Viktig melding

Hjemmesykepleie - helsetjenester i hjemmet

Hvem kan søke?

Mennesker som har behov for medisinsk behandling, tilsyn og pleie kan søke om hjemmesykepleie. Tilbudet gjelder også mennesker som har behov for pleie etter sykehusopphold, rehabilitering/opptrening og akutt tilsyn/pleie. Behovet vurderes fortløpende.

Hva slags hjelp kan gis?

All hjelp tildeles etter individuell, faglig vurdering, hvor det tas hensyn til brukerens helse. Dette gjøres i samråd med bruker og eventuelt pårørende. Vi kommer på hjemmebesøk etter at vi har mottatt søknad, og det lages en plan for hvilke tjenester som er nødvendige. 

Hjemmesykepleie er tilgjengelig hele døgnet, alle årets dager.

Mer informasjon om helsetjenesten i Nome (PDF, 574 kB)

 

Hva koster det?

Tjenesten er gratis.

Slik søker du 

Søknader behandles fortløpende. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Søk om helsetjenester i hjemmet (DOCX, 32 kB)

Klage

Hvis du er misfornøyd med et vedtak du har mottatt fra kommunen, kan du klage på dette innen en frist på fire uker fra du mottok vedtaket. For mer informasjon om klage, trykk på linken her: Klage på helse- og omsorgstjenester 

Åpningstider

kl. 8:00 - 15:00
 
Hjemmetjenesten i Lunde:  
Dagtid: 3500 8670
Kveld/helg: 95 28 14 03 / 90 66 76 09
Faxnr: 3500 8679
Besøksadresse: Brugata 5, 3825 Lunde
 
Hjemmetjenesten i Ulefoss: 
Dagtid: 35 94 61 30
Kveld/helg: 950 31 947
Faxnr: 35 94 61 08 
Besøksadresse: Ringsevja 39, 3830 Ulefoss
 

Tilbakemelding