Translate

Viktig melding

Matombringing

Innebærer ferdig tilberedt middagsmat kjørt hjem.
Maten tilberedes ved felleskjøkkenet ved Nome sjukeheim, Lunde.

 

Hvem kan søke om matlevering?

Eldre og andre som ikke selv klarer den daglige matlagingen kan inngå en avtale om å få mat levert hjem. 

Hva gjør brukeren:

Kontakt hjemmesykepleien i Ulefoss eller Lunde. Det må søkes om tjenesten.
Tjenesten sies opp ved å gi melding til hjemmetjenesten. 
 

Søknad:

Standard søknadsskjema om tjenester fra Helse- og omsorgsetaten skal benyttes. Dette skjemaet får du hos hjemmesykepleien, på servicekontoret eller ved å klikke her.
 

 

Hva gjør kommunen:

Kommunen behandler søknadene fortløpende. 
Du vil få svar på søknaden i løpet av en uke.
 

Hvilke krav stilles:

Tjenesten tilbys innbyggere i kommunen som på grunn av funksjonshemming eller helsemessige årsaker har vansker med å tilberede egen middag og å opprettholde et godt kosthold. 
 
Maten leveres ikke oppvarmet. Brukere må derfor varme maten selv i mikrobølgeovn e.l.
 

Kostnader:

 
Det er laget en 5 ukers meny som rullerer, den ser du her (PDF, 40 kB)
 

Andre opplysninger:

Når bruker er bortreist må det gis beskjed om dette til hjemmetjenesten senest 3 dager på forhånd dersom en skal slippe å betale.
 

Klage:

Hvis du er misfornøyd med et vedtak du har mottatt fra kommunen, kan du klage på dette innen en frist på fire uker fra du mottok vedtaket. For mer informasjon om klage, trykk på linken her: Klage på helse- og omsorgstjenester
 

 

 

Åpningstider

kl. 8:00 - 15:00
 
Hjemmetjenesten i Lunde:  
Dagtid: 3500 8670
Kveld/helg: 95 28 14 03 / 90 66 76 09
Faxnr: 3500 8679
Besøksadresse: Brugata 5, 3825 Lunde
 
Hjemmetjenesten i Ulefoss: 
Dagtid: 35 94 61 30
Kveld/helg: 950 31 947
Faxnr: 35 94 61 08 
Besøksadresse: Ringsevja 39, 3830 Ulefoss
 

Tilbakemelding