Koordinerende enhet

Formålet med tjenesten

Brukere som har behov for tjenster fra flere ulike aktører skal motta et helhetlig tjenstetilbud. Brukere med rett til individuell plan skal ha personlig koordinator med hovedansvar for å koordinere tjenestene.

Hvem får tjenesten?

Barn og voksne som har behov for helhetlig og koordinerte tjenester over tid.

Hva omfatter tjenesten?

Utnevning av personlig koordinator i samarbeid med den personlige koordinators nærmeste leder. Den personlige koordinatoren skal i størst mulig grad oppnevnes i samsvar med brukers ønske. - Ha oversikt over individuelle planer og personlige koordinatorer - Gi opplæring, veiledning og informasjon om individuelle planer, personlige koordinatoerer og koordinerende enhet. - Samarbeide med brukerorganisasjonener

Hvordan få tjenesten?

Du kan benytte søknadsskjema for å søke om denne tjesten. Søknadsskjema kan du også få ved å ta kontakt med servicekontoret 

Søknad (DOCX, 592 kB)

Betingelser for å få tjenesten

At du har et langvarig behov for tjenester og trenger hjelp til å koordinerer disse.

Pris/gebyr

Tjenesten er gratis.

For ytterligere informasjon kontakt

Koordinerende enhet Kontakt person for voksne: Grethe Fjågesund

Kontakt person for barn: Anne Lise Storkaas Forberg 

Kontaktperson

Grethe Fjågesund

Koordinerende enhet
Mobil:
95246093

 

Anne Lise Storkaas Forberg

Spesialsykepleier- psykisk helse - barn og unge

 

Åpningstider

mandag til fredag
kl. 09:00 - 15:00

Adresse

Nome rådhus, Ringsevja 30,   

3830 Ulefoss