Translate

Viktig melding

Hjemmehjelp - praktisk bistand gjøremål

Hvem kan søke?

Personer som har et særlig behov for praktisk hjelp i hjemmet på grunn av sykdom, funksjonshemming, rusmiddelmisbruk, alder eller av andre årsaker, kan søke om hjemmehjelp. 
 
De som ikke kan ta vare på seg selv eller som er helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål, har krav på praktisk bistand. Det er kommunen som i samarbeid med søkeren bestemmer hvilke tjenester som skal gis.
 
Pleie- og omsorgstrengende i Nome kommune skal, gjennom hjelp til selvhjelp, gis mulighet til å bo i eget hjem så lenge som mulig.
 

For mer informasjon (PDF, 528 kB)

Hva er hjemmehjelp?

Hjemmehjelp innebærer nødvendig praktisk hjelp i hjemmet til dagliglivets gjøremål. Tildeling av tjenesten skjer søknad og etter en individuell vurdering av funksjonsnivået.

Praktisk bistand/hjemmehjelp ytes på hverdager mellom kl. 08:00 og 15:30.

Slik søker du

Du kan kontakte hjemmetjenesten for å få hjelp til å søke om hjemmehjelp, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Søknader behandles så snart de er mottatt av kommunen.

Hva koster det?

Tjenesten er delvis finansiert ved egenbetaling, og satsene beregnes etter husstandens samlede inntekt. Egenbetalingssatsene fastsettes av kommunestyret i budsjettarbeidet hvert år. Det er mulig å søke om redusert egenbetaling i henhold til fastsatte normer (SIFO).

Priser fra 1/1-2019

Beregningsgrunnlag Husstandens inntekt Maks per måned/per time

Satser for egenbetaling
Inntekt før særfradrag Pr. mnd
Inntil 2G kr. 193.766 kr. 210
2G - 3G kr. 193.766 kr. 290.649 kr. 845
3G - 4G kr. 290.649 kr. 387.352 kr. 1.125
over 4G kr. 387.352 kr. 1.200

Klage

Hvis du er misfornøyd med et vedtak du har mottatt fra kommunen, kan du klage på dette innen en frist på fire uker fra du mottok vedtaket. For mer informasjon om klage, trykk på linken her: Klage på helse- og omsorgstjenester

Åpningstider

kl. 8:00 - 15:00
 
Hjemmetjenesten i Lunde:  
Dagtid: 3500 8670
Kveld/helg: 95 28 14 03 / 90 66 76 09
Faxnr: 3500 8679
Besøksadresse: Brugata 5, 3825 Lunde
 
Hjemmetjenesten i Ulefoss: 
Dagtid: 35 94 61 30
Kveld/helg: 950 31 947
Faxnr: 35 94 61 08 
Besøksadresse: Ringsevja 39, 3830 Ulefoss
 

Tilbakemelding