Støttekontakt

Formålet med tjenesten

Gi funksjonshemmede en meningsfull fritid og sosialt samvær.

 

Hvem får tjenesten?

Tjenesten er for funksjonshemmede som etter en individuell vurdering har behov for hjelp til å få en meningsfull fritid og sosialt samvær.

 

Hva omfatter tjenesten?

Aktivitetskontakt, treningskontakt, støttekontakt og fritid med bistand.

 

Søknad

Søknadsskjema kan fås på servicekontoret i kommunen eller printes ut her

Søknad (DOCX, 592 kB)

Søknaden må inneholde en beskrivelse av aktuell situasjon og begrunnelse for hvorfor det søkes om støttekontakt. Søker vil få skriftlig svar på søknaden i form av et vedtak.

 

Betingelser for å få tjenesten

Ved første gangs søknad vil det vanligvis bli innkalt til kartleggings- og vurderingssamtale, før søknaden blir behandlet. Dette kan også gjøres etter avtale ved hjemmebesøk. Det blir alltid foretatt en individuell vurdering før søknaden blir behandlet og avgjort.
 

Behandlingstid

Det må påregnes inntil 3 ukers behandlingstid. Dersom det av ulike grunner vil ta lenger tid å behandle søknaden, vil dette varsles ved forvaltningsbrev.
 

Pris / Gebyr

Tjenesten er gratis.

 

Klagemuligheter

Klage på vedtak eller på tjenesten skal i første omgang sendes til Nome kommune ved helse og omsorgsetaten. Overordnet klageinstans er fylkesmannen.

 

Merknader

Dersom den funksjonshemmede har behov for egen ledsager for å kunne delta på ulike kulturarrangementer, så vil ledsager komme gratis inn dersom den funksjonshemmede har ledsager bevis. Nome kommune har ordning med ledsagerbevis. For mer informasjon, kan du klikke her.

 

For ytterligere informasjon kontakt

Koordinerende enhet v/Grethe Fjågesund 35 94 62 00 eller 
Saksbehandler Helse- og omsorgstjenester Grete Johnsen 35 94 61 05
 

Kontaktperson

Kristi Stavsholt

Saksbehandler
Tlf:
35 11 44 98

 

Åpningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag
09:00 - 15:00

Adresse

Ringsevja 28
3830 Ulefoss

Kartpunkt