Translate

Viktig melding

Støttekontakt

Formålet med tjenesten

Støttekontakt er en tjeneste til deg som må ha individuell hjelp til sosialt samvær, delta i fritidsaktiviteter og bryte isolasjon.

Hvem får tjenesten?

Personer som på grunn av:

  • somatisk eller psykisk sykdom, skade eller lidelse
  • nedsatt funksjonsevne
  • rusmiddelproblematikk
  • sosiale problemer, isolasjon

trenger bistand til sosial omgang med andre eller følge til organisert fritidsaktivitet.

Søknad

det er ikke et krav, men det er ønskelig med en skriftlig henvendelse om støttekontakt

Søknadsskjema kan fås på servicekontoret i kommunen eller printes ut her

Søk om støttekontakt (DOCX, 32 kB)

Søknaden må inneholde en beskrivelse av aktuell situasjon og begrunnelse for hvorfor det søkes om støttekontakt. Søker vil få skriftlig svar på søknaden i form av et vedtak.

Pris/gebyr

Tjenesten er gratis

Støttekontakter lønnes av kommunen og gis utgiftsdekning og kjøregodtgjørelse iht. arbeidsavtale

Tjenestemottaker dekker selv sine utgifter

Klagemuligheter

Klage på vedtak eller på tjenesten skal i første omgang sendes til Nome kommune ved helse og omsorgsetaten. Overordnet klageinstans er fylkesmannen.

Merknader

  • Nære pårørende som ektefeller/samboere/kjærester, besteforeldre, foreldre og søsken engasjeres ikke som støttekontakter
  • For å bli engasjert som støttekontakt, er det et krav om politiattest
  • Dersom den funksjonshemmede har behov for egen ledsager for å kunne delta på ulike kulturarrangementer, så vil ledsager komme gratis inn dersom den funksjonshemmede har ledsager bevis. 
     Søk om ledsagerbevis.

For ytterligere informasjon kontakt

Saksbehandler Helse- og omsorgstjenester Grete Johnsen tlf 900 45 844 eller

Koordinerende enhet v/Grethe Fjågesund tlf 952 46 093

Åpningstider

kl. 8:00 - 15:00
 
Hjemmetjenesten i Lunde:  
Dagtid: 3500 8670
Kveld/helg: 95 28 14 03 / 90 66 76 09
Faxnr: 3500 8679
Besøksadresse: Brugata 5, 3825 Lunde
 
Hjemmetjenesten i Ulefoss: 
Dagtid: 35 94 61 30
Kveld/helg: 950 31 947
Faxnr: 35 94 61 08 
Besøksadresse: Ringsevja 39, 3830 Ulefoss
 

Tilbakemelding