Støttekontakt

Formålet med tjenesten

Støttekontakt er en tjeneste til deg som må ha individuell hjelp til sosialt samvær, delta i fritidsaktiviteter og bryte isolasjon.

Hvem får tjenesten?

Tjenesten er for personer med nedsatt funksjonsevne som etter en individuell vurdering trenger bistand til sosial omgamg med andre eller følge til organisert fritidsaktivitet.

 

Hva omfatter tjenesten?

Aktivitetskontakt, treningskontakt, støttekontakt og fritid med bistand.

 

Søknad

Søknadsskjema kan fås på servicekontoret i kommunen eller printes ut her

Søknad (DOCX, 592 kB)

Søknaden må inneholde en beskrivelse av aktuell situasjon og begrunnelse for hvorfor det søkes om støttekontakt. Søker vil få skriftlig svar på søknaden i form av et vedtak.

 

Betingelser for å få tjenesten

Ved første gangs søknad vil det vanligvis bli innkalt til kartleggings- og vurderingssamtale, før søknaden blir behandlet. Dette kan også gjøres etter avtale ved hjemmebesøk. Det blir alltid foretatt en individuell vurdering før søknaden blir behandlet og avgjort.
 

Behandlingstid

Det må påregnes inntil 3 ukers behandlingstid. Dersom det av ulike grunner vil ta lenger tid å behandle søknaden, vil dette varsles ved forvaltningsbrev.
 

Pris / Gebyr

Tjenesten er gratis.

 

Klagemuligheter

Klage på vedtak eller på tjenesten skal i første omgang sendes til Nome kommune ved helse og omsorgsetaten. Overordnet klageinstans er fylkesmannen.

 

Merknader

Dersom den funksjonshemmede har behov for egen ledsager for å kunne delta på ulike kulturarrangementer, så vil ledsager komme gratis inn dersom den funksjonshemmede har ledsager bevis. Nome kommune har ordning med ledsagerbevis. For mer informasjon, kan du klikke her.

 

For ytterligere informasjon kontakt

Saksbehandler Helse- og omsorgstjenester Grete Johnsen 35 94 61 05 eller
Koordinerende enhet v/Grethe Fjågesund 35 94 62 00

 

 

Kontaktperson

Grete Johnsen

Saksbehandler Helse- og omsorgsetaten
Tlf:
35 94 61 05

 

Åpningstider

kl. 8:00 - 15:00
 
Hjemmetjenesten i Lunde:  
Dagtid: 3500 8670
Kveld/helg: 95 28 14 03 / 90 66 76 09
Faxnr: 3500 8679
Besøksadresse: Brugata 5
 
Hjemmetjenesten i Ulefoss: 
Dagtid: 35 94 61 30
Kveld/helg: 950 31 947
Faxnr: 35 94 61 08 
Besøksadresse: Ringsevja 39
 

Adresse

Nome rådhus, Ringsevja 30,   

3830 Ulefoss

Kartpunkt