Translate

Viktig melding

Stengt vann

Vannforsyningen kan bli uregelmessig ved anleggsarbeider i nærområder eller ved uventet ledningsbrudd på en kommunal vannledning.

Hvis vannet skal stenges eller blir stengt får du som regel varsel via sms på telefon. Det er ikke alltid vi når ut med varsling til befolkningen. Det kan skyldes feil i vårt kart, i telefonkataloger eller folkeregisteret.
 
Noen ganger greier vi dessverre ikke å sette på vannet til planlagt tid fordi vi har støtt på uventede problemer underveis. Vi jobber alltid for at den tiden du er uten vann skal bli kortest mulig.

 

Hva skal du gjøre hvis vannet er stengt?

  • Hold alle vannkraner stengt den tiden vannet er borte.

  • Når vannet er tilbake, kan det være brunt. Da bør du tappe ut mye kaldt vann fra den krana som er nærmest vanninntaket til boligen. Ta ut eventuell sil i krana.

  • Unngå å tappe varmt vann for å hindre grums til varmtvannsbereder.

  • Det er lurt å vente med vask av lyse klær hvis vannet er brunt.

Åpningstider

09.00 - 15.00

Er det noe feil med vannet?

Gi oss beskjed

Vakttelefon Vei, vann og avløp - utenom vanlig åpningstid​
Tlf: 909 14 625

Adresse

Besøksadresse
Ringsevja 30
3830 Ulefoss

Tilbakemelding