Viktig melding

Aktuelt

 • 20.02.2024

  NAVs kontor på Ulefoss stenges midlertidig

  Fra tirsdag 20. februar stenges NAVs kontor på Ulefoss midlertidig etter en ny vurdering av risiko og sårbarhet ved lokasjonen.
 • 19.02.2024

  Regnskapsresultat 2023

  Driftsregnskapet er gjort opp med et negativt netto driftsresultat på 21,8 millioner kroner. Netto driftsresultat var i regulert budsjett anslått til -41,9 millioner kroner, så resultatet er bedre enn budsjettert. Det brukes 29 millioner kroner fra disposisjonsfond for å få regnskapet i balanse. Det var budsjettert med en bruk på 49 millioner kroner.
 • 20.02.2024

  Aste og Halvor Jondalens legat

  Legatets formål er å tilgodese funksjonshemmede personer som er bosatt i gamle Lunde kommune, unntatt Flåbygd. Legatet søkes av enkeltpersoner, og til fellesformål.
 • 15.02.2024

  Stiftelsen Dagsrudheimen - søknadsfrist 29. februar

  Stiftelsen Dagsrudheimen arbeider for å gi støtte til enkeltpersoner og grupper, slik at flere barn, unge og voksne med psykisk utviklingshemming får økt livskvalitet.
 • 26.01.2024

  Påmeldingen til UKM Nome 2024 er åpen

  16. mars er det endelig UKM igjen. Er du mellom 12-20 år og har noe å vise, ikke nøl med å melde deg på!