Translate

Viktig melding

Ledige stillinger

Takk for at du viser interesse for å søke ledige stillinger i kommunen.

Se alle ledige stillinger i kommunen akkurat nå:

Ledige stillinger

Eksterne søkere 

må opprette brukernavn og passord før de logger seg på første gang. Hvis du har søkt tidligere, men ikke husker brukernavn og passord, kan du få dette tilsendt på den registrerte e-postadressen ved å klikke på "Glemt brukernavn/passord". Ved spørsmål ta kontakt med servicekontoret - postmottak@nome.kommune.no eller tlf. 35 94 62 00.

Ansatte i kommunen

som har en e-postadresse registrert i kommunen, skal ikke registrere seg på nytt. Dersom du ikke har/husker brukernavn og passord, kan du få dette tilsendt på den registrerte e-postadressen ved å klikke på "Glemt brukernavn/passord". Ved spørsmål ta kontakt med servicekontoret - postmottak@nome.kommune.no eller tlf. 35 94 62 00.

Slik søker du

  • Åpne aktuell utlysing (klikk på tittel)
  • Klikk Søk på stilling, og følg instruksene

Merk: Alle felt som er merket med rød stjerne, må fylles ut for å få lagret opplysningene


Dersom du trenger hjelp til å sende elektronisk søknad kan du ta kontakt med kommunens servicekontor på rådhuset, tlf. 35 94 62 00. Der er det tilgjengelig pc og de kan hjelpe deg med å fylle ut og sende søknaden.

Tilbakemelding