Brøyting og strøing

Kommunen har ansvar for brøyting, snørydding og strøing av kommunale veger. For at vi skal kunne gjøre en god jobb er det viktig at du hjelper oss slik at brøytebilen kommer frem. 

Når brøyter vi?

Hovedregelen er at vi brøyter når det har snødd 5 cm på veg og 8 cm på plasser.

Vi starter brøytingen når snødybden har nådd 5 cm. Under normale forhold tar det ca. 8 timer å brøyte hele vegnettet. Det betyr at det kan ha kommet mer enn 5 cm der du bor før vi brøyter. 

Vi har dessverre ikke kapasitet til å brøyte alle veger samtidig. Kommunen er delt inn i 9 områder (brøyteroder). Veger som ligger på slutten av roden kan derfor oppleve at det er mer snø enn 5 cm før vegen blir brøytet.

Hva kan og må du som huseier og bilist gjøre?

Som huseier og bilist har du et ansvar for å hjelpe til slik at det er framkommelig på offentlig veg. 

Husk: brannbilen, ambulansen og politibilen må komme fram.

Dersom du ønsker å melde inn behov for brøyting eller strøing, eller har spørsmål til oss, kan du ta kontakt med servicekontoret i Nome kommune på tlf. 35 94 62 00.
 

Hjelp brøytebilen frem

  • Ikke sett bilen slik at den hindrer brøytebilen – og husk at brøytebilen er veldig bred og trenger god plass.

  • Du skal ikke legge snø på offentlig veg eller fortau.

  • Du må fjerne busker og trær på din eiendom hvis de henger ut i kjørebanen eller fortauet.

  • Eget ansvar for brøyting og snørydding.

  • Alle huseiere må sørge for at det ikke oppstår fare for takras eller fallende istapper.

  • Du må selv fjerne snø fra brøyting som havner på din private avkjørsel.

  • Du må fjerne snø slik at det mulig for renovasjonsmannskapene å komme frem til søppeldunkene på eiendommen din.

  • Du må ikke sette søppeldunkene slik at de hindrer brøytingen.

  • Du må brøyte din egen avkjørsel slik at det er god sikt for deg selv og andre som kjører forbi.

Gatelys

Lenke til meldesystem gatelys: Dokflyt