Nome sjukeheim

Sjukeheimens mål er: "Å skape et miljø som fremmer trivsel og ivaretar funksjonsnivået hos den enkelte. Være et godt sted å bo og komme på besøk til.

 

 

Sjukeheimen har 71 pasient rom.

Hvem får tjenesten?

Alle som bor i kommunen, og som har behov for heldøgns pleie og omsorg, kan søke om sykehjemsplass.

 

Hva omfatter tjenesten?

Kommunens sykehjem, Nome sjukeheim, har følgende tilbud: - Langtidsplass - Korttidsplass - Avlastningsopphold - Aktivetestilbud på dag - Avdeling for aldersdemente
 

Hvordan få tjenesten?

Kontakte hjemmesykepleien i Ulefoss eller Lunde, evt. kontakte Nome sjukeheim direkte. Deretter sender skriftlig søknad om plass. Når søknaden er mottatt, vil saken bli behandlet i inntaksteamet. Inntaksteamet består av avdelingsleder i hjemmesykepleien i Lunde og Ulefoss, avdelingssykepleier ved Nome sjukeheim, fysioterapeut, tilsynslege.  Svar på søknad vil bli gitt i løpet av 3 uker. Det blir utarbeidet et skriftlig vedtak.
 

Pris

Det beregnes vederlag (PDF, 202 kB) for fast plass i sykehjem vedtatt av kommunestyret

Klagemuligheter

Klage på vedtaket eller på tjenesten skal i første omgang sendes til Nome sjukeheim v/inntakteamet. Overordnet klageinstans er fylkesmannen.
 

For ytterligere informasjon kontakt

  • Hjemmesykepleien i Lunde Lundetunet  Avdelingsleder: Wenche Moen Dahler Tlf. 35 00 86 73
  • Hjemmesykepleien i Ulefoss Ringsevja Bo og servicesenter, avdelingsleder:  Kjell Rune Wirgenes Tlf. 35 94 61 30. 
 

Sjukeheimen består av:

 
 
 
 
Med utgangpunkt i Røykeloven av 2007 og hensyntakning til pasientene ønsker Nome Sjukeheim å være et røykfritt område. Pårørende som kommer på besøk og pasientene kan fortsatt røyke på anviste plasser.
 

Kontaktperson

Anne Marie Børresen Gramstad

Leder pleie- og omsorg

 

Adresse

Tyrivegen 3, Lunde
 

Postadresse:

Ringsevja 30
3830 Ulefoss

Kartpunkt