Nome sjukeheim

Sjukeheimens mål er: "Å skape et miljø som fremmer trivsel og ivaretar funksjonsnivået hos den enkelte. Være et godt sted å bo og komme på besøk til.

 

 

Sjukeheimen har 71 pasient rom.

Hvem får tjenesten?

Alle som bor i kommunen, og som har behov for heldøgns pleie og omsorg, kan søke om sykehjemsplass.

 

Hva omfatter tjenesten?

Kommunens sykehjem, Nome sjukeheim, har følgende tilbud: - Langtidsplass - Korttidsplass - Avlastningsopphold - Aktivetestilbud på dag - Avdeling for aldersdemente
 

Hvordan få tjenesten?

Kontakte hjemmesykepleien i Ulefoss eller Lunde, evt. kontakte Nome sjukeheim direkte. Deretter sender skriftlig søknad om plass. Når søknaden er mottatt, vil saken bli behandlet i inntaksteamet. Inntaksteamet består av avdelingsleder i hjemmesykepleien i Lunde og Ulefoss, avdelingssykepleier ved Nome sjukeheim, fysioterapeut, tilsynslege.  Svar på søknad vil bli gitt i løpet av 3 uker. Det blir utarbeidet et skriftlig vedtak.
 

Pris

Det beregnes vederlag (PDF, 217 kB) for fast plass i sykehjem vedtatt av kommunestyret

Klagemuligheter

Klage på vedtaket eller på tjenesten skal i første omgang sendes til Nome sjukeheim v/inntakteamet. Overordnet klageinstans er fylkesmannen.
 

For ytterligere informasjon kontakt

  • Hjemmesykepleien i Lunde Lundetunet  Avdelingsleder: Wenche Moen Tlf. 35 00 86 73
  • Hjemmesykepleien i Ulefoss Ringsevja Bo og servicesenter, Avdelingsleder:  Anne Marie Børrsen Gramstad Tlf. 35946130. 
 

Sjukeheimen består av:

 
 
 
 
Med utgangpunkt i Røykeloven av 2007 og hensyntakning til pasientene ønsker Nome Sjukeheim å være et røykfritt område. Pårørende som kommer på besøk og pasientene kan fortsatt røyke på anviste plasser.
 
Sist endret 07.08.2017 09.11

Kontaktperson

Anne Marie Børresen Gramstad

Institusjonsleder

 

Adresse

Tyrivegen 3, Lunde
 

Postadresse:

Ringsevja 30
3830 Ulefoss

Kartpunkt