Translate

Viktig melding

Nome sjukeheim

Sjukeheimens mål er: "Å skape et miljø som fremmer trivsel og ivaretar funksjonsnivået hos den enkelte. Være et godt sted å bo og komme på besøk til".

 

 

Sjukeheimen har 71 pasient rom.

Hvem får tjenesten?

Alle som bor i kommunen, og som har behov for heldøgns pleie og omsorg, kan søke om sykehjemsplass.

 

Hva omfatter tjenesten?

Kommunens sykehjem, Nome sjukeheim, har følgende tilbud:
 • Langtidsplass
 • Korttidsplass
 • Avlastningsopphold
 • Aktivitetstilbud på dag
 • Avdeling for aldersdemente
 

Hvordan få tjenesten?

Kontakte hjemmesykepleien i Ulefoss eller Lunde, evt. kontakte Nome sjukeheim direkte. Deretter sende skriftlig søknad om plass. Når søknaden er mottatt, vil saken bli behandlet i inntaksteamet. Inntaksteamet består av avdelingsleder i hjemmesykepleien i Lunde og Ulefoss, avdelingssykepleier ved Nome sjukeheim, fysioterapeut, tilsynslege. Svar på søknad vil bli gitt i løpet av 3 uker. Det blir utarbeidet et skriftlig vedtak.
 

Pris

Det beregnes vederlag (PDF, 158 kB) for fast plass i sykehjem vedtatt av kommunestyret.

Klagemuligheter

Klage på vedtaket eller på tjenesten skal i første omgang sendes til Nome sjukeheim v/inntaksteamet. Overordnet klageinstans er fylkesmannen.
 

For ytterligere informasjon kontakt

 • Hjemmesykepleien i Lunde, Lundetunet, tlf. 35 00 86 70. 
  Avdelingsleder: Wenche Moen Dahler, tlf. 900 59 211
 • Hjemmesykepleien i Ulefoss, Ringsevja Bo og servicesenter, tlf. 35 94 61 30. 
  Avdelingsleder: Grethe Larsen Nordvollen, tlf. 479 04 304 
 

Sjukeheimen består av:

 
 
 
 
Med utgangpunkt i Røykeloven av 2007 og hensyntakning til pasientene ønsker Nome Sjukeheim å være et røykfritt område. Pårørende som kommer på besøk og pasientene kan fortsatt røyke på anviste plasser.
 

Adresse

Tyrivegen 3, Lunde
 

Postadresse:

Ringsevja 30
3830 Ulefoss

Tilbakemelding