Translate

Viktig melding

Folkehelse - en oversikt

Folkehelse er befolkningens helsetilstand, hva som påvirker helsen og hvordan helsen fordeler seg hos innbyggerne. Folkehelsearbeid er alles ansvar.

Folkehelsearbeid er å skape gode oppvekstsvilkår for barn og unge, legge til rette for sunne levevaner, fremme fellesskap, trygghet, inkludering og deltakelse. Det handler også om å forebygge sykdom og skader, og beskytte mot helsetrusler.

Folkehelsearbeid er politikk. Det er langsiktig og systematisk samfunnsutviklingsarbeid rettet mot hele befolkningen.

Folkehelsearbeid er en lovpålagt oppgave for kommunen. Det brede folkehelsearbeidet krever innsats fra alle fagområder og nivåer. Folkehelseloven er rammeverket for alt helsefremmende og forebyggende arbeid.

Folkehelseoversikt for Nome 2024 (PDF) (PDF, 396 kB)

Folkehelseprofil for Nome kommune - FHI
 

Nyttige eksterne linker: 

Folkehelseinstituttet

Statistisk sentralbyrå

Folkehelse, Vestfold og Telemark fylkeskommune

Ungdata

Åpningstider

mandag til fredag
kl. 09:00 - 15:00

Adresse

Besøksadresse
Ringsevja 30
3830 Ulefoss

Tilbakemelding