Folkehelse - en oversikt

Folkehelse er befolkningens helsetilstand, hva som påvirker helsen og hvordan helsen fordeler seg hos innbyggerne. Folkehelsearbeid er alles ansvar.
 
Folkehelsearbeid er å skape gode oppvekstsvilkår for barn og unge, legge til rette for sunne levevaner, fremme fellesskap, trygghet, inkludering og deltakelse. Det handler også om å forebygge sykdom og skader, og beskytte mot helsetrusler.
 
Folkehelsearbeid er politikk. Det er langsiktig og systematisk samfunnsutviklingsarbeid rettet mot hele befolkningen.
 
Folkehelsearbeid er en lovpålagt oppgave for kommunen. Det brede folkehelsearbeidet krever innsats fra alle fagområder og nivåer. Folkehelseloven er rammeverket for alt helsefremmende og forebyggende arbeid.
 

Folkehelseprofil for Nome kommune

Nyttige eksterne linker: 

Folkehelseinsttuttet

Statistisk sentralbyrå

Folkehelse i Telemark

Ungdata

Kontaktperson

Heidi Elise Kvale

Avdelingsleder for kultur, fritid og folkehelse
Tlf:
93266044

 

Åpningstider

mandag til fredag
kl. 09:00 - 15:00

Adresse

Besøksadresse
Ringsevja 30
3830 Ulefoss

Kartpunkt