Translate

Viktig melding

Rett til innsyn i dokumenter

Alle saksdokumenter i kommunen er offentlige hvis det ikke er gjort unntak som er hjemlet i lov. Selv om et dokument kan unndras fra offentlighet, skal kommunen vurdere om dokumentet likevel bør kunne gjøres kjent helt eller delvis.

Hovedregelen er at alle saksdokumenter kommunen sender og mottar er offentlige. Dette følger av lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova) § 3.

Link til Lovdata

Link til veileder til offentleglova

Ønsker du innsyn i en sak? I kommunens postliste finner du oversikt over all inn- og utgående korrespondanse, og kan be om innsyn.

Tilgjengelighetserklæring for kommunens innsynsmodul.

Tilbakemelding