Translate

Viktig melding

Tilbud til syns- og hørselshemmede

Synskontakt 

Kommunens synskontakt formidler synshjelpemidler, og gir råd, opplæring og oppfølging i bruk av disse hjelpemidlene. Du kan få råd om praktisk tilrettelegging av bolig og omgivelser.

For å få synshjelpemidler gjennom NAV, hjelpemiddelsentralen må du være svaksynt (visus 0,33 (6/18) eller dårligere).

Uttalelse fra øyelege er nødvendig før det kan søkes om hjelpemidler gjennom NAV, hjelpemiddelsentralen.

Aktuelle hjelpemidler kan være:

  • Luper, lupebriller, kikkertbriller ol (optiske hjelpemidler som optiker på hjelpemiddelsentralen tar ut)
  • F.eks. taleklokke.
  • Plass punkt belysning 
  • Ergonomisk utstyr (høyderegulerende bord, stoler ol)
  • Lese-tv

Synskontakt formidler ikke vanlige briller, lesebriller. 

Hørselskontakt 

Kommunens hørselskontakt formidler hørselshjelpemidler og gir råd, opplæring og oppfølging i bruk av disse hjelpemidlene. Du kan få råd om praktisk tilrettelegging av bolig og omgivelser.

Uttalelse fra spesialist er nødvendig for å få hørselshjelpemidler gjennom NAV, hjelpemiddelsentralen. Det kan gjøres visse unntak.

Høreapparatbrukere får hørselshjelpemidler uten videre utredning.

Aktuelle hjelpemidler kan være:

  • Varslingshjelpemidler
  • Alarmsystemer
  • Samtaleforsterkere
  • Lydoverføring f.eks. teleslynge
  • Telefoner og telefonutstyr

Hørselskontakt formidler ikke høreapparat.

Syns- og hørselskontakt

Ergoterapeut tlf 35 94 62 70

Tilbakemelding