Pedagogisk arbeid

I boksene over finner du mye informasjon om hva vi gjør i barnehagen og hvorfor.

Hele årsplanen,

mål for alle hverdagsrutiner og aktiviteter,

satsingsområdene våre

og hvordan vi jobber med overgangene innad i barnehagen og over i skolen.