Pedagogisk arbeid

Samarbeid - Klikk for stort bilde

Publisert av Mette Sollid. Sist endret 28.08.2018

I boksene over finner du mye informasjon om hva vi gjør i barnehagen og hvorfor.
Hele årsplanen, mål for alle hverdagsrutiner og aktiviteter, satsingsområdene våre og hvordan vi jobber med overgangene innad i barnehagen og over i skolen.