Overganger

Overganger i barnets liv skjer flere ganger i løpet av barnehagetiden.
Når barnet begynner i barnehagen, bytter avdeling og når barnet er klar for skole/SFO

Klikk for stort bilde

 

Når barnet begynner i barnehagen

I tilvenningstiden ønsker vi at barnet skal lære å være deltager i nye situasjoner mens det er sammen med foreldrene. Derfor ønsker vi at barnet har en foresatt hos seg hele de tre første dagene, som er vanlig at arbeidsgiver gir fri ved oppstart i barnehage.
Barna vil raskere finne tryggheten i barnehagen når de er sammen med en foresatt i oppstarten.
Personalet kan med hjelp av foreldrene lettere lese barnets signaler og imøtekomme barnets behov.
Foreldrene på sin side vil kunne få et fint innblikk i hvordan livet i barnehagen fungerer.
Hvis det er behov for mer tid sammen med foreldrene, er vi selvfølgelig åpne for det.
Denne ordningen er spesielt viktig for de aller minste som starter i barnehagen, men også større barn har behov for tryggheten det er å ha med seg en foresatt i oppstarten.
For de større barna vil det være naturlig sammen med foreldrene å lage individuelle planer for tilvenningen.
På småbarnsavdelingen har vi en oppstartsamtale med foreldrene i løpet av de første dagene.

Overganger innad i barnehagen

Overganger skjer også innad i barnehagen. "Personalet skal sørge for at barn og foreldre får tid og rom til å bli kjent med barn og personalet når de bytter barnegruppe" Rammeplanen s. 33

Vi er en liten barnehage med tett kontakt mellom barn og voksne både i inne og utetid uavhengig av hvilken av de to avdelingene barnet hører til.  Dette gjør overgangene glidende for både barn og voksne.

Overgang mellom barnehage og skole/SFO

Siste året før skolestart har barna en egen førskole - og turgruppe. Vi arbeider bevisst med å forberede barna på skolestart bl.a. gjennom sosial, språklig, finmotorisk og matematisk kompetanse, trafikkopplæring og bruk av digitale verktøy. Ca en dag i uka har vi enten skoleklubb eller turgruppe.
Samarbeidet med skolene starter i januar/februar og fortsetter utover våren med blant annet besøksdager, fadderdag og besøk på SFO -skolefritidsordning. 
I mai/juni er det overgangsmøte med skolene. Det sendes i den anledning ut et skriv fra barnehagen til foreldrene om det er spesielle ting de ønsker barnehagen skal informere skolen om. Foreldrene har mulighet til å delta på overføringsmøtet.