Hverdagen vår - mål og metode

Hverdagen vår er fylt med mye lek og aktivitet både inne og ute, men barnehagen vår er ekstra kjent for å tilbringe mye tid ute og på tur.

Vi har mange flotte turområder i nærmiljøet, et stort variert uteområde og voksne som liker å være ute.
Vi er ute hver dag i all slags vær.De aller minste barna sover ute. Det er avhengig av sovelengde hvor lenge de får være i aktivietet ute.

Klikk for stort bilde
De eldste har en fast turdag i uka. Da bruker vi en av de faste turplassene våre. Litt avhengig av turmål og årstid er også de yngste med på tur.
 

Under gir vi dere våre tanker om mål for de ulike hverdagsrutinene våre og hvordan vi forsøker å nå måla.

 

 

 

 

 

BARNA KOMMER 

 • Mål:
  Barn og foreldre skal føle seg velkomne i barnehagen.

 • Metode:
  Tidligvakta, eller en annen voksen, går i gangen hvis den kan gå i fra, når noen kommer. Barnet får først oppmerksomhet. Foreldrene skal kunne formidle eventuelle hendelser som kan påvirke dagen for barnet, f.eks nattesøvnen. Foreldrene får evt. en kort informasjon om hva som skal skje denne dagen. Barn og foreldre får anledning til å ta ordentlig avskjed. Barn som trenger det skal ha en venn eller en voksen hos seg når foreldrene går.

LEK - Inne

 • Mål:
  Barna får tid og rom til selvvalgt lek/aktivitet

   
 • Metode:
  Voksne som er engasjerte; deltar i lek på barnas premisser, tilfører materiell, gir innspill og veileder, observerer og hjelper til der det er behov.

RYDDING

 • Mål:
  Leker og materiell har sine faste plasser. Barn øver opp å holde orden.

   
 • Metode:
  Barna rydder før ny aktivitet og måltidet. Ryddebjelle er tegnet på at vi skal rydde før måltidet.
   

SAMLINGSSTUND

 • Mål:
  Fellesopplevelse med trygge rammer som gir mulighet for gode opplevelser, deltagelse og læring. Barn skal øve seg i å lytte til andre, ta tur og stå frem i en gruppe.

   
 • Metode:
  Innholdet varierer, men den voksne skal være lydhør for barna og deres interesser og dermed fleksibel i sine planer. Vi forsøker og engasjere og ønsker deltagende barn.

   

BADET

 • Mål:
  Redusere spredning av smitte, samt lære barna om renslighet og hygiene.

   
 • Metode:
  Toalettbesøk og håndvask før vi skal spise. Potte- og do trening påTrollstua er etter måltidet.
  En voksen er sammen med barna på badet.

 

MÅLTID ca 10.45

 • Mål:
  Hyggelig og positiv atmosfære der barna snakker sammen, spiser seg mette og utvikler selvstendighet.

   
 • Metode:
  Vi synger før vi starter å spise. Barna smører mat og får hjelp av en voksen hvis de trenger. Barna øver seg på å helle melk. Barn og voksne bidrar til hyggelige samtaler rundt bordet.
  De små får hjelp til å smøre brødskiver med ønsket pålegg.


GARDEROBEN

 • Mål:
  Barna skal kle på og av seg selv.

   
 • Metode:
  Vi bruker god tid. De voksne hjelper til, men barna blir oppfordret til å gjøre det selv. Dette gjelder ikke de aller minste.


LEK ute ca 12.00

 • Mål:
  Stilulere til samspill, fantasi og generell utvikling samt at barna skal få erfaringer som gir læring.Barn som er trygge på og bruker hele ute område i sin leik med andre. Barn som opplever motoriske utfordringer og mestring.

   
 • Metode:
  Barna velger selv med hvem og hvor de vil leke. Aktive voksne som beveger seg i hele området. Observerer for å oppdage og hjelpe til ved konflikter. Bringer barn i kontakt med hverandre. Viser interesse for barn og deres aktivitet. Engasjerte voksne; deltar i lek på barnas premisser, tilfører materiell, gir innspill og veileder, observerer og hjelper der det er behov. Gir rom for spennende og utfordrende lek og aktiviteter, samt griper inn når lek går utover vanlig folkeskikk.


HENTING – Barn og foreldre må ha forlatt barnehagen innen 16.30

 • Mål:
  Ordentlig avskjed med barnet, evt. gi foreldrene en kort oppsummering av hvordan dagen har vært for barnet deres.

   
 • Metode:
  Personalet møter foreldrene, fortelle om dagen og sier ”ha det” til barn og foreldre.


 TURER

 • Mål:
  Lek og læring i naturen

   
 • Metode:
  Barna leker og de voksne er observerende og deltagende i lek, undring og forskning i naturen. Ulike turplasser.

   

TURGRUPPA - for de eldste

 • Mål:
  Felles opplevelse for de eldste barna. Lek og læring i naturen. Antall barn i kullet er avgjørende om hvor ofte vi får det til.

   
 • Metode:
  En til to voksne på tur med de eldste i gruppa. Fast tur som går til gapahuken i lysløypa. Skigåing på vinteren er en hovedaktivitet og ”fremkomstmiddel”.

   

SOVE

 • Mål:
  Alle som trenger å sove i løpet av dagen skal få anledning til det.

   
 • Metode:
  Så fremt det lar seg gjøre sover barna ute i vogner. Lengden på soving avtales med foreldrene.

GYMSALEN

 • Mål:
  Barna skal få motoriske utfordringer og oppleve ulike samspillsaktiviteter.
   
 • Metode:
  Bruke gymsalens areal til kroppslig bevegelse som klatring, løping, krabbing og rulling, samt bruk av ulike leker og apparater.