Satsingsområder

I boksene over finner du litt informasjon om hva vi dette barnehageåret har spesiell fokus på i vårt pedagogiske arbeid og kompetanseutvikling i personalgruppa.