Satsingsområder

I boksene over finner du litt informasjon om hva vi dette barnehageåret har spesiell fokus på i vårt pedagogiske arbeid og kompetanseutvikling i personalgruppa.

Publisert av Mette Sollid. Sist endret 22.05.2017