Translate

Viktig melding

Faktura fra kommunen

Nome kommune sender all post digitalt, dette gjelder også fakturaer. Du kan motta faktura fra kommunen på forskjellige måter, du bestemmer selv hva som passer best for deg. 

Fakturaer til privatkunder blir sendt i følgende prioriterte rekkefølge:

 1. AvtaleGiro
 2. eFaktura
 3. Vipps
 4. Digital postkasse (Digipost eller eBoks)
 5. Vedlegg i en epost

 

Dersom ingen av disse alternativer er mulig, blir fakturaen levert som papirfaktura i postkassen din.

Utsendelsen til deg skjer til den første digitale muligheten som er tilgjengelig for kommunen. 


Mer informasjon om Avtalegiro og e-Faktura

Hvordan kan jeg få fakturaer fra kommunen som avtalegiro?

Du kan velge å få fakturaer fra kommune direkte i nettbanken din som avtalegiro. Du må da opprette en avtale om avtalegiro i din nettbank eller gjennom å kontakte din bank.

Hvordan fungerer avtalegiro?

Med avtalegiro er du sikker på at fakturaen betales i tide og du slipper å tenke på forfallsdato.
Banken sørger for at regningen betales automtaisk og i tide.

Du kan endre både forfallsdato, beløp og belastningskonto, i tillegg til at du kan stoppe den.

Hvis du har avtalegiro vil du få kopi av faktura som varsel i nettbanken.

Hvordan kan jeg få e-Faktura?

Du må opprette en avtale om e-Faktura i din nettbank eller kontakte din bank. E-faktura referanse er oppgitt nederst på faktura fra kommunen. Merk at hvis du har e-Faktura avtale med kommunen vil alle fakturaer du får fra kommunen (eiendomsgebyr, SFO, barnehage, hjemmehjelp el.l) komme som e-Faktura i din nettbank.

Hvordan fungerer e-Faktura?

Det er blitt en endring i utsendelse av e-faktura, som følge av en lovendring fra 18.03.2024. Dette medfører at e-fakturaer som er lagt opp i disponenters nettbank ikke gjelder lenger (disponent er ikke nødvendigvis den som fakturaen lyder på). Oppdateringen i vårt fakturasystem (VISMA) fører til at det nå er den som er registrert som regningsmottaker i systemet som får fakturaen.

For å få opprettet e-faktura på nytt må det inngås egen avtale på betalers konto om «ja, takk til alle» hvor det oppgis hvem som kan motta e-faktura på vegne av betaler.
Denne avtalen skal signeres av kontoeier og mottaker. Dersom det foreligger vergefullmakt/fremtidsfullmakt så kan mottaker/disponent signere alene.
Kunde og/eller disponent må kontakte banken for å opprette avtale ved personlig fremmøte eller melding i nettbank.

 • Med e-faktura får du ikke tilsendt fakturaen i posten.
 • Du finner regningen din i nettbanken.
 • Du kan velge å bli varslet på e-post eller SMS når du har fått ny faktura.
 • Du kan endre beløp og forfallsdato ved behov.
 • E-faktura blir ikke belastet kontoen din før du bekrefter faktura i nettbanken, mobilbanken eller med SMS.
 • Du kan se fakturaen i nettbanken, og skrive den ut ved behov.

Papirfaktura og brevgiro

Alle fakturaer blir forsøkt sendt digitalt.  Dersom dette ikke er mulig, blir fakturaen levert som papirfaktura i postkassen din.

Kunder med BrevGiro-avtale som mottar en vanlig faktura uten den "grønngule girodelen", kan signere på denne, legg den ved følgeseddelen og sende inn i brevGirokonvolutt.  Det er viktig at fakturaen inneholder bankkontoen det skal betales fra, beløp og KID.  Nets mottar og behandler fakturaer som blir sendt i BrevGirokonvolutt.

Månedlig betaling av kommunale eiendomsavgifter

Nome kommune tilbyr nå månedlig fakturering av kommunale eiendomsavgifter.
Du vil da få faktura månedlig isteden for hvert kvartal.
Du må opprette avtalegiro eller e-faktura for å kunne være med på ordningen.

Ta kontakt med oss på telefon 35 94 62 00 eller postmottak@nome.kommune.no dersom du ønsker månedlig faktura.

Tilbakemelding