Sykeavdelingen

Publisert av Sigrid Stoa. Sist endret 21.07.2017

Avdelingens hovedmål

Skal være kjent for å være et  godt sted å bo og å komme på besøk til. Gi pasientene rett behandling og pleie, hele døgnet, utifra den enkeltes behov.

 

Pleie- og omsorgsbehov

Sykeavdelingen har langtidspasientene med stort pleie- og omsorgsbehov. Av og til er det pasienter inne på korttid/avlastnings opphold. Det kan være aktuelt å flytte til annen avdeling. Blir i så fall tatt opp med pårørende og pasient.
 

Delt i grupper

Avdelingen har 3 grupper, hver med 10 pasienter. Alle har primærkontakter, med sykepleiere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og assistenter.  Fysioterapi vurderes etter henvisning. Hver gruppe har stue,  kjøkken og veranda.  Tanken er å unngå preg av institusjon, små forhold, mer ro og ikke for mange pasienter samlet. Færre ansatte å forholde seg til. Alle har enerom med dusj og wc, muligheter for skjermet privatliv.  Ønskelig at det tas med egne møbler, bilder, evt. TV m.m. Viktig at det er så hjemmekoselig som mulig, samtidig som det skal være funksjonelt og greit for ansatte å utføre en jobb på rommene.  Nattbord og sykeseng har alle.

 

Besøkenede

Pårørende og andre som kommer på besøk er en viktig ressurs især med tanke på å dekke pasientenes sosiale- og aktivitetsbehov. Vi tar gjerne imot folk som vil synge, spille, lage "kaffeselskap" eller delta på annen måte i avdelingen. Sykehjemmet er derfor åpent for besøkende, som om de var hjemme. 
 

Tilsynslege

hver onsdag.