Translate

Viktig melding

Forebyggende avdeling

Formålet med tjenesten

Føre tilsyn og annen forebyggende virksomhet for å hindre at brann oppstår.

Hvem får tjenesten

Eiere/brukere av bygg etter brann- og eksplosjonsvernloven § 13. Skoler, barnehager, helseinstitusjoner, virksomheter og huseiere.

Hva omfatter tjenesten

Det forebyggende brannvern omfatter følgende oppgaver:

  1. Tilsyn med bygg etter brann- og eksplosjonsvernloven § 13.
  2. Alle byggverk, herunder bolig og fritidsbolig/hytte, skal ha behovsprøvd feiing og tilsyn.
  3. Behandle salgs- og lagringssøknader for brannfarlig vare og fyrverkeri.
  4. Forberede og delta i aksjoner av forebyggende art, enten lokalt eller som del av et landsdekkende tiltak.
  5. Informasjon rettet mot barnehager, skoler, næringsliv og befolkningen for øvrig.

Hvordan få tjenesten

Du blir kontaktet når du eier bolig/virksomhet i Nome og Midt-Telemark kommune.

Pris/gebyr

Feie-/tilsynsavgiften er til enhver tid etter gjeldende gebyr-reglement i kommunene.

Lovhjemmel

Brann- og eksplosjonsvernloven av 14.06.2002 nr. 20. Forskrift om brannforebygging av 17.12.2015.

For ytterligere informasjon kontakt

Nome og Midt-Telemark brann og redning Tlf. 35 94 62 00

Tilbakemelding