De ulike tjenestene og enhetene - Nome sjukeheim

Dagopphold:
Institusjonens dagavdeling har plass til 10 - 15 personer og har åpen alle dager i uken kl. 0900 - 1500.
Brukerne av dagavdelingen tilbys transport til og fra.

Det sosiale samværet og den sosiale kontakten er sterkt vektlagt i dagavdelingen. Det tilbys videre tilrettelagt, frivillig aktivitet av ulike slag. Det serveres frokost, middag og kaffe.
Prisen for dagoppholdet inkluderer også måltidene og transporten.


Langtidsopphold:
Langtidsopphold gis til dem som har et så stort hjelpebehov at det ikke er ønskelig og/eller forsvarlig å gi dette i brukerens eget hjem. Institusjonen sikrer at beboerne får dekket sine grunnleggende behov for mat, hygiene, søvn/hvile og nødvendig tilsyn og behandling.


Korttidsopphold:
Korttidsopphold er beregnet til dem som trenger opphold av kortere varighet f.eks. ved behov for opptrening og rehabilitering, vedlikehold av funksjoner, medisinsk utredning og behandling, eller andre årsaker av forbigående karakter.
 

Avdelingsleder for Sykeavdelingen er Bjørg Enggrav
Avdelingsleder for Bo- og behandling og Dagavdeling er Oddbjørg Nordnes.
Avdelingsleder for Demens avdeling er Grete Johnsen.


Felleskjøkkenet.
Felleskjøkkenet produserer middag til hjemmeboende, sykehjemmet og til kafeteriaene på Lundetunet og Ringsevja.
Fellekjøkkenet leverer også middag til Sauherad kommune.

Maten produseres etter Kok - Kjøl prinsippet.
Middagen lages på vanlig måte. Deretter blir den lagt i plastemballasje og går gjennom en vakumeringsprosess. Nedkjøles deretter.
Maten har en holdbarhet på ca. 3 uker.
Når maten skal brukes varmes den opp i mikrobølgeovn, eller ved hjelp av vannbad.
Maten produseres og lagres etter regler og retningslinjer gitt av mattilsynet.

Andre tjenester:

Primærkontakt:
Hver beboer får oppnevnt sin primærkontakt. Primærkontakten skal ordne det praktiske for beboeren, og være et viktig bindeledd for pårørende og avdelingssykepleier.

 

Tilsynslege:
Dr. Martina Richter Plitt -  mandag.
Dr. Daria Espedalen  - onsdag
Dr. Zafar Ali - fredag


Behov for legetilsyn og samtale med lege tas opp gjennom sykepleier/primærkontakt.

Tannlege:
Den offentlige tannhelsetjenesten benyttes,  har kontor i Bø og tilbudet er gratis.  Velges det en annen tannlege må kostnadene dekkes av den enkelte selv. ved behov bes det om at pårørende følger.

Fysioterapi:
Fysioterapi gis etter rekvisisjon fra lege. Evt. behov for hjelpemidler tas opp med fysioterapaut via sykepleier/primærkontakt.

Fotterapi:
Fotterapi gis etter nærmere vurdering. Er på sjukeheimen hver mandag. Dette må hver betale selv hvis det ikke er medisinske grunner til fotpleie.

Frisør:
Sykehjemmet har egen frisørsalong. Frisørsalongen er i korridor ved dagavd. og er åpen tirsdager og torsdager. Bruker betaler selv for frisørtimen.