Demensavdeling

Målsettingen for demensavdelingen er å gi et miljøterapeutisk omsorgstilbud til personer med langtkommen og alvorlig demens i Nome kommune slik at de kan opprettholde sine restressurser så lenge som mulig i et trygt og omsorgsfullt bomiljø.

Avdelingen prøver så langt som mulig å tilrettelegge for et hjemlig miljø med de vanlige daglige gjøremål. Personalets viktigste miljøterapeutiske oppgave er å være til stede for pasientene, skape trygghet og ro og  hjelpe /yte omsorg der hvor egneomsorgsevnen svikter.

Pasienter som får tildelt plass ved demensavdelingen skal ha blitt vurdert av lege samt gjennomgått tester/prøver som konkluderer med at vedkommende har en demensdiagnose

(jfr. Sykehjemsforskriften §4-7).

Demensavdelingen har 25 enkeltrom. Alle enkeltrom har bad og toalett. Pasientene er fordelt på 3 grupper med 8-9 pasienter i hver, og alle grupper har egen stue, kjøkken og spisekrok.

I tillegg har vi oversiktlige rolige uteområde - atrier. Beplantet, og med stoler og bord.

Vi legger stor vekt på et tett og nært samarbeid med pårørende for å gjøre oppholdet best mulig.

Det kan være viktig for pasienter at deres nærmeste følger til f.eks sykehus, tannlege, øyelege osv. 

Tilsynslege

Hver tirsdag.

Adresse

Tyrivegen 3, Lunde
 

Postadresse:

Ringsevja 30
3830 Ulefoss