Translate

Viktig melding

Renovasjon

Ønsker du å endre størrelsen på avfallsdunken?

Dunker til matavfall, glass- og metallemballasje og papir kan du endre til en annen størrelse. 140 liter, 240 liter og 370 liter. Ønsker du å endre størrelse på beholderen for restavfall krever dette et annet abonnement til endret pris.

Ta kontakt med IATA  eller ring tlf. 35 04 83 50 for å avtale endringen.

Nome kommune gikk i desember 2003 inn i Indre Agder og Telemark Avfallsselskap IKS (IATA). IATA er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Drangedal, Nissedal, Åmli og Nome. IATA driver på vegne av Nome kommune primært med innsamling av husholdningsavfall, gjenvinningsstasjoner og tømming av slamtanker. Informasjon om slamtømming

Les mer om IATA sine tjenester her

Hentekalender

Åpningstider hos IATA

Priser for renovasjon (PDF, 121 kB)

 

Tilbakemelding