Felleskjøkken / Vaskeri / Renhold

Vi følger statens ernæringsråds retningslinjer for kosthold i helse institusjoner. Alle personer som har behov for middag levert  hjemme  kan søke om det, ved å henvende seg til Hjemmetjenesten i Lunde eller Ulefoss.
 
Avdelingene på sykehjemmet får kolonialvarer og  etc. som  de bestiller fast hver tirsdag og fredag. Kjøkkenet baker også kaker til kaffen til avdelingene i Nome.
 
Kjøkkenet produserer ca. 72. 000 middager pr. år for Nome og Sauherad kommune. Til sammen er det 24 avd. som det skal fraktes mat til.

Vaskeriet

Vaskeriet vasker alt av beboerens tøy samt sengetøy, håndklær duker, gardiner etc. Privattøyet må være merket m/navn på person som eier tøyet.
 
Vaskeriet står også for blomster på hele huset til høytider og ellers.
 

Renhold

Renholdsassistentene står for alt daglig renhold samt vedlikehold,  som skrubbing og  boning av gulv storrengjøring og vinduspussing m/ mer.

Kontaktperson

Grethe Herregården

Tlf:
35008505
Mobil:
91602053

 

Adresse

Tyrivegen 3, Lunde
 

Postadresse:

Ringsevja 30
3830 Ulefoss

Kartpunkt