Translate

Viktig melding

Felleskjøkken/vaskeri/renhold

Felleskjøkken

Vi følger statens ernæringsråds retningslinjer for kosthold i helse institusjoner. Alle personer som har behov for middag levert hjemme, kan søke om det ved å henvende seg til hjemmetjenesten i Lunde eller Ulefoss.
Avdelingene på sykehjemmet får kolonialvarer og etc. som de bestiller fast hver tirsdag og fredag. Kjøkkenet baker også kaker til kaffen til avdelingene i Nome.
Kjøkkenet produserer middager for beboere på Nome sjukeheim, beboere på Bjervatun alderspensjonat, til brukerne ved dagavdelingen på Lunde og Ulefoss, samt til Lundetunet og Ringsevja servicesenter. Lager også mat til hjemmeboende i kommunen.
 

Vaskeriet

Vasker alt av beboernes tøy, samt sengetøy, håndklær, duker, gardiner etc. for Nome sjukeheim og en del for Bjervatun alderspensjonat. Beboerenes private tøy må være merket med navn.
I tillegg vasker vaskeriet alt arbeidstøy for helse- og omsorgsetaten
Vaskeriet står også for blomster på hele huset til høytider og ellers.
 

Renhold

Renholdsassistentene står for alt daglig renhold samt vedlikehold, som skrubbing og boning av gulv, storrengjøring og vinduspussing m.m.

Adresse

Tyrivegen 3, Lunde
 

Postadresse:

Ringsevja 30
3830 Ulefoss

Tilbakemelding