Translate

Viktig melding

Ukraina og vår beredskap

Ukraina - Klikk for stort bilde 

Ved en beredskapssituasjon har kommunen et omfattende ansvar for innbyggernes liv og sikkerhet. Det samme gjelder personer som tilfeldigvis befinner seg innenfor kommunegrensene når situasjonen oppstår. 

Kommunen følger rådene til nasjonale myndigheter.
 

Nasjonal informasjon:

Tilfluktsrom (sivilforsvaret)

Egenberedskap (sikkerhverdag.no)

DSA (direktoratet for strålevern og atomsikkerhet)

DSB (direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap)

Regjeringen

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

UDI og IMDI 
(om beskyttelse og opphold i Norge for personer som er berørt av krisen i Ukraina)

 

Hvordan kan jeg hjelpe?

  • Har du bolig du kan leie ut til ukrainske flyktninger? 
    Kontakt Laila Damkås på lada@nome.kommune.no eller mobil 957 61 344

  • Vil du bidra som frivillig?
    Kontakt Kari Møllen på kamol@nome.kommune.no eller mobil 970 24 700

Flyktninger må registrere seg

Det er viktig at de som kommer til Norge, eller som allerede er her, registrerer seg. Dette har to sider

  • norske myndighetene har behov for kontroll med hvem som er i landet
  • personene må registrere seg for å få et midlertidig personnummer/ D-nummer for å få tilgang på tjenester

Flyktninger i Østlandsområde skal registrere seg ved det nasjonale ankomstsenteret på Råde. 
Se kontaktinformasjon og åpningstider her: Nasjonalt ankomstsenter

Flyktninger må ha lovlig innreise til Norge

Mange ønsker å hjelpe flyktninger, og mange private har hjulpet flyktninger med å komme seg til Norge. Da er det en del viktige ting å passe på. Les mer om det her. 

Tilbakemelding