Beredskap

Krisehåndtering:

 

Organisering

I kommunen sitt arbeid med samfunns-sikkerhet og beredskap er det først og fremst viktig at kommunens organisasjon er godt forberedt til å fungere så godt som mulig for å ivareta daglig drift også i krisesituasjoner. Kommunen har beredskapsplaner for dette arbeidet. Kommunen skal videre etter oppdrag fra politiet være behjelpelig med å ivareta innbyggernes sikkerhet. 

Kommunen har en krise- og beredskapsplan som omtaler hvordan kommunen skal organisere arbeidet, informasjonsrutiner,  aktuelle samarbeidsparter og ressurser som kan brukes i en krise.

Hvis det oppstår en krise/katastrofe eller større ulykke i Nome kommune så bestemmer kommunedirektøren om kommunens kriseledelse skal innkalles. Kommunen samarbeider tett med politiet.

 

Kriseledelse

Kriseledelsen har en egen stab som tar seg av følgende viktige oppgaver:
- sentralbord
- samband
- sekretariat
- informasjon

Kriseledelsen er plassert på rådhuset på Ulefoss. 

Kontakt oss

Beredskapskoordinator i Nome kommune er Pål Vik, tlf 908 88 824.

Lurer du på noe i en krise-situasjon, ring tlf. 35 94 62 00 eller send en e-post til postmottak@nome.kommune.no.

Følg også med på kommunens hjemmesider: www.nome.kommune.no 
 

Kriseteam

Kommunens kriseteam (psykisk og sosial omsorg) er oppretta for å kunne hjelpe ved ulike hendelser og kriser. Når det skjer ulykker, brå dødsfall, kriser og lignende hvor mennesker blir utsatt for store følelsesmessige påkjenninger blir kommunens kriseteam innkalt.