Jodtabletter

Er du under 40 år, gravid, ammende eller har barn som bor hjemme? Da anbefales det å ha jodtabletter hjemme. Tablettene kan gi beskyttelse mot radioaktivt jod ved atomulykker.
De skal bare tas etter råd fra myndighetene. Råd om å ta tablettene vil ofte bli gitt sammen med et råd om å oppholde seg innendørs i opptil 2 døgn.

Les mer om det på DSA sine nettsider

Kommunen har et lager av jod-tabletter til alle under 18 år, gravide og ammende. Plan for distribuering av disse ved en hendelse vil bli lagt ut.