Translate

Viktig melding

Spesialundervisning og tilpassa opplæring

Skolen bruker mange begreper som kan være vanskelig å holde fra hverandre.

 

Tilpassa opplæring

Alle elever har rett til tilpassa opplæring.  Målet er at alle elever skal lære best mulig ut fra sine evner og forutsetninger. Både elever som har utfordringer og elever som trenger ekstrautfordringer skal ha tilpassa undervisning og oppgaver. Dersom du mener ditt barn trenger mer tilpassing enn det allerede får, bør du sende en skriftlig henvendelse (epost eller brev) til skolen og be om bedre tilrettelegging. Nevn gjerne konkrete tiltak du mener vil fungere for ditt barn.

Denne retten finner du i Opplæringslova kapittel 1.

 

Spesialundervisning

Elever som ikke når kompetansemålene i læreplanen, eller som trenger hjelp for å nå dem, kan ha rett til spesialundervisning. Spesialundervisning kan organiseres for en elev eller for en liten gruppe, avhengig av elevens behov. Før elevene får spesialundervisning, skal skolen henvise til PPT slik at de kan gi en sakkyndig vurdering og anbefaling. Du kan også selv ta direkte kontakt med PPT.

Dette står i Opplæringslova kapittel 5.

 

_DSC0556_1_800.jpg

Tilbakemelding