Tverrfaglig team

Det tverrfaglige teamet ved skolen skal arbeide forebyggende for å bidra til at bekymring for barns oppvekstsituasjon blir avdekka og at nødvendige tiltak blir gjennomført. I møtene kan det tas opp generelle spørsmål og enkeltsaker som gjelder barn og unge i skole og nærmiljø.

Teamet ved skolen består av helsesøster, PPT, kontaktperson fra barnevernstjenesten, spesialpedagogisk koordinator, rådgiver og rektor.

Rektor på skolen har ansvar for innkalling, referat og møteledelse. Som hovedregel inviteres foreldre og eleven på møtet når deres enkeltsak behandles. Saker skal ikke drøftes anonymt.

 

Les mer på skolene sine hjemmesider.

 

Klikk for stort bilde

Sist endret 29.06.2017

Kontaktperson

Anne Lindgren

Rektor Holla 10-årige skole
Tlf:
35 00 87 02
Mobil:
915 17 836

 

Hanne Skretteberg

Rektor Lunde 10-årige skole
Tlf:
35008802
Mobil:
90876544