Særskilt norskopplæring - grunnskole

Klikk for stort bilde

Elever med annet morsmål enn norsk og samisk har rett til særskilt norskopplæring. Denne retten står i Oppæringslova § 2-8.

Elever har rett til særskilt språkopplæring inntil han eller hun har fått gode nok norskferdigheter til å følge den vanlige undervisninga i skolen. Om nødvendig har eleven også rett til tospråklig fagopplæring og morsmålsopplæring.

 

Hvem har ansvaret?

Grunnskolene har ansvar for tilbud om særskilt norskopplæring til barn i skolepliktig alder. Kommunen skal kartlegge elevens ferdighet i norsk før det blir gjort vedtak om særskilt språkopplæring. Slik kartlegging skal også gjennomføres underveis i opplæringa.

Sist endret 29.06.2017