Koble til vann og avløp

Godkjenning

Tilkobling av eiendommen til offentlig vann og avløp, må på forhånd være godkjent av kommunen.

Innvendig arbeid

Det er kun godkjent rørlegger/foretak som kan utføre arbeider på innvendig vann- og avløpsinstallasjoner.

Vannmåler skal installeres og ferdigmeldes av godkjent rørlegger/foretak.

Matavfallskvrn som fører matavfall til offentlig avløp, er ikke tillatt i Nome kommune.

Utvendig arbeid (til og med vannmåler)

Det må foreligge godkjent søknad (sanitærmelding) før rørlegger kan begynne arbeidet på utvendige installasjoner. Det er kun godkjent rørlegger/foretak som kan utføre arbeider på private og offentlige vann- og avløpsledninger. Kontakt godkjent rørlegger som ordner med søknad til kommunen.

Hvis du skal grave i offentlig veg må du søke om gravetillatelse, gravemelding/-tillatelse (PDF, 500 kB)
 

Hva koster det?

Vann- og avløpsgebyrer

Svømmebasseng

Hvis du skal anlegge permanent svømmebasseng må du ha byggetillatelse og tillatelse til tilkobling til vann og avløp. Du må få en godkjent rørlegger til å sende søknad. Rørleggeren må påse at den løsningen som blir valgt er godkjent. Vann til å fylle opp bassenger skal gå via vannmåler. Avløp fra bassenger skal ledes til avløpsnettet.

I områder uten offentlige avløpsledninger er det ikke krav om vannmåler og utslippstillatelse kan vurderes.