Translate

Viktig melding

Koble til vann og avløp

Godkjenning

Tilkobling av eiendommen til offentlig vann og avløp, må på forhånd være godkjent av kommunen.

 

Innvendig arbeid

Det er kun godkjent rørlegger/foretak som kan utføre arbeider på innvendig vann- og avløpsinstallasjoner.

Vannmåler skal installeres og ferdigmeldes av godkjent rørlegger/foretak.

Matavfallskvern som fører matavfall til offentlig avløp, er ikke tillatt i Nome kommune.

Utvendig arbeid (til og med vannmåler)

Det må foreligge godkjent søknad (sanitærmelding) før rørlegger kan begynne arbeidet på utvendige installasjoner. Det er kun godkjent rørlegger/foretak som kan utføre arbeider på private og offentlige vann- og avløpsledninger. Kontakt godkjent rørlegger som ordner med søknad til kommunen.

Hvis du skal grave i offentlig veg, må du søke om gravetillatelse.
 

Hva koster det?

Vann- og avløpsgebyrer

Svømmebasseng

Hvis du skal anlegge permanent svømmebasseng må du ha byggetillatelse og ha tillatelse til tilkobling til kommunalt vann, dersom bassenget skal være permanent tilknyttet kommunal vannledning. Der bassenget er permanent tilknyttet kommunal vannledning krever kommunen at det er installert vannmåler. Du må få en godkjent rørlegger til å sende søknad. Rørleggeren må påse at den løsningen som blir valgt er godkjent. 

I områder uten offentlige vann- og avløpsledninger er det ikke krav om vannmåler og utslippstillatelse kan vurderes.

 
 
 
 
 

Tilbakemelding