Vannmåler

Slik skaffer du deg vannmåler

Alle som ønsker det kan installere vannmåler. Kontakt godkjent rørlegger som ordner med den nødvendige kontakten med kommunen.

Slik leser du av

Kort for vannmåleravlesning blir sendt ut til abonnentene i november hvert år. På kortet finner du den informasjonen du trenger for å kunne melde inn målerstanden. Svarfristen er 31. desember. 

Les av alle tallene på svart bunn. Ta også med nullene. Du skal ikke lese av de tallene som er på rød bunn.

Hva koster det?

Pris for installering av vannmåler vil variere, ta kontakt med godkjent rørlegger for pristilbud på innstallering. Vannmåleren leies av kommunen. 

Det betales en årlig leie for å dekke kommunens kostnader med vannmålere, som varierer med målerens størrelse etter følgende modell:

3/4"  kr. 262,09

Målerleie fordeles likt på antall terminer. Hvis abonnenten ikke leverer avlesningskort til fastsatt tid kan kommunen foreta avlesning for abonnentens regning. Avlesningsgebyret er kr. 400

Vann- og avløpsgebyrer

Kontaktperson

Gro Firingen

Konsulent
Mobil:
48248110

 

Åpningstider

mandag til fredag
kl. 09:00 - 15:00

Adresse

Besøksadresse
Ringsevja 30
3830 Ulefoss