Translate

Viktig melding

Vannmåler

Lurer du på om det lønner seg med vannmåler?

Under i gebyrkalkulatoren kan du beregne om det lønner seg med målt forbruk for deg. Legg inn informasjon i feltene under og trykk "beregn".

 

Slik skaffer du deg vannmåler

Alle som ønsker kan installere vannmåler. Vannmåleren er kommunal og leies av kommunen. Kontakt godkjent rørlegger som fyller ut skjema for vannmåleren, trykk på lenken under for å komme til det elektroniske skjemaet:

Vannmålerskjema
 

Slik leser du av

Kort for vannmåleravlesning blir sendt ut til abonnentene i november hvert år. På kortet finner du den informasjonen du trenger for å kunne melde inn målerstanden. Svarfristen er 30. november. 

Les av alle tallene på svart bunn. Ta også med nullene. Du skal ikke lese av de tallene som er på rød bunn.

Hva koster det?

Pris for installering av vannmåler vil variere, ta kontakt med godkjent rørlegger for pristilbud på installering. Vannmåleren leies av kommunen. 

Det betales en årlig leie for å dekke kommunens kostnader med vannmålere, som varierer med målerens størrelse etter følgende modell:

Årlig leie for størrelse 3/4 tomme koster 300,- inklusive merverdiavgift.

Målerleie fordeles likt på antall terminer. Hvis abonnenten ikke leverer avlesningskort til fastsatt tid kan kommunen foreta avlesning for abonnentens regning. Avlesningsgebyret er 1500,- inklusive merverdiavgift.

Vann- og avløpsgebyrer

Åpningstider

mandag til fredag
kl. 08:00 - 14:00

Adresse

Besøksadresse
Ringsevja 30
3830 Ulefoss

Tilbakemelding