Vann- og avløpsgebyrer

 Min Eiendom

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Nome kommune (DOC, 42 kB)


 Vann- og avløpsgebyrer pr. abonnent, alle priser tillegges 25 % mva.:

 

Engangsgebyr:

VANN

AVLØP

Tilknytning til kommunal ledning

kr. 1 000

kr. 1 000

 

Årsgebyr:

VANN

AVLØP

Abonnementsgebyr

   

Næring liten(<200 m3)

kr. 3 074

kr. 4 971

Næring middels(200 – 2 000 m3)

kr. 6 149

kr. 9 945

Næring stor(over 2 000 m3)

kr. 12 297

kr. 19 888

Bolig

kr. 2 043

kr. 3 315

 

Målt forbruk

Forbruksgebyret baseres på faktisk vannforbruk (vannmåler) og pris pr. m3. Avløpsmengde regnes lik vannmengde. Unntak fra dette må dokumenteres av abonnenten.

 

Forbruksgebyr ved bruk av vannmåler:

 

Vann

Enhetspris (6,94 kr./m3) x Målt forbruk (m3)

Avløp

Enhetspris (11,29 kr./m3) x Målt forbruk (m3)

 

Stipulert forbruk

Forbruksgebyret baseres på stipulert forbruk og pris pr. m3. Stipulert forbruk (m3) beregnes slik:

Bruksareal BRA  (m2) x spesifikt forbruk (m3/m2), der:

·        Arealet beregnes som bruksareal BRA (m2) etter NS 3940

·        Spesifikt forbruk er fastsatt til 1 m3/m2

·        Det regnes et minsteareal på 200 m2

 

Forbruksgebyr, boliger:

 

Vann

Enhetspris (6,94 kr./m3) x Stipulert forbruk (m3)

Avløp

Enhetspris (11,29 kr./m3) x Stipulert forbruk (m3)

 

Forbruksgebyr, hytter/fritidshus:

 

Vann

Enhetspris (6,94 kr./m3) x Stipulert forbruk (m3) x Forventet brukstid1)

Avløp

Enhetspris (11,29 kr./m3) x Stipulert forbruk (m3) x Forventet brukstid1)

1)      Forventet brukstid settes som andel av året etter følgende modell:

-        Utleiehytter:                            Forventet brukstid = 0,5 (50 % av året)

-        Øvrige hytter/fritidshus:        Forventet brukstid = 0,25 (25 % av året)