Translate

Viktig melding

Vann- og avløpsgebyrer

Dersom du ønsker å finne ut hva du betaler i vann- og avløpsgebyrer på din eiendom i Nome kommune, kan du logge inn på Min eiendom med Bank-ID. Min Eiendom

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Nome kommune (PDF, 107 kB)

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Nome kommune, med kommentarer og veiledningstekst
 

Lurer du på om det lønner seg med vannmåler?

Under i gebyrkalkulatoren kan du beregne om det lønner seg med målt forbruk for deg. Legg inn informasjon i feltene under og trykk "beregn".


Vann- og avløpsgebyrer pr. abonnent, alle satser er inklusive merverdiavgift:

Engangsgebyr
Engangsgebyr Vann Avløp
Tilknytning til kommunal ledning 1000,- 1000,-
Årsgebyrer
Årsgebyrer Vann Avløp
Abonnementsgebyr
Bolig og fritidseiendom 2678,- 3901,-
Kategori 1 (fra 0 til 300) kubikkmeter 2678,- 3901,-
Kategori 2 (fra 301 til 2000) kubikkmeter 8034,- 11703,-
Kategori 3 (over 2000) kubikkmeter 16068,- 23406,-


Målt forbruk

Forbruksgebyret baseres på faktisk vannforbruk (vannmåler) og pris for en kubikkmeter. Avløpsmengde regnes lik vannmengde. Unntak fra dette må dokumenteres av abonnenten.
 

Tabell over forbruksgebyr

Tabell over forbruksgebyr
Forbruksgebyr ved bruk av vannmåler: Enhetspris:
Vann (18,39 kr. for en kubikkmeter) multiplisert med målt forbruk i kubikkmeter
Avløp (26,66 kr. for en kubikkmeter) multiplisert med målt forbruk i kubikkmeter


Stipulert forbruk

For eiendom som ikke har installert vannmåler beregnes det et stipulert forbruk lik eiendommens bruksareal, multiplisert med en faktor på 1,2 for å gjøre om kvadratmeter til kubikkmeter. Bruksareal beregnes etter NS-3940.

Bruksareal BRA (kvadratmeter) multiplisert med spesifikt forbruk (kubikkmeter pr. kvadratmeter), der:

  • Arealet beregnes som bruksareal BRA (kvadratmeter) etter NS 3940.
  • Spesifikt forbruk er fastsatt til 1,2 kubikkmeter pr. kvadratmeter. 
Forbruksgebyr stipulert ved boliger og hytter/fritidshus:
Gebyrområde Enhetspris
Vann (18,39 for en kubikkmeter) multiplisert med stipulert forbruk i kubikkmeter
Avløp (26,66 for en kubikkmeter) multiplisert med stipulert forbruk i kubikkmeter

Tilbakemelding