Translate

Viktig melding

Manntall

Offentlig ettersyn av manntallet

Manntallet legges ut til offentlig ettersyn på servicekontoret på rådhuset så snart det er klart etter 30. juni. Hensikten med utleggingen er at velgere skal kunne kontrollere at manntallet er korrekt. 

Står du i manntallet?

Alle velgere som har stemmerett og er bosatt i Norge står i manntallet i den kommunen de var registrert bosatt i pr. 30.06.

Har du flyttet etter denne datoen, er du fortsatt registrert i manntallet og har stemmerett i den kommunen du flyttet fra.  Du kan da velge om du vil stemme på valgdagen i den kommunen du flyttet fra, eller om du vil forhåndsstemme.

Bor du i utlandet, men har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge i løpet av de siste 10 årene, blir du automatisk ført inn i manntallet i den kommunen der du var registrert som bosatt da du flyttet fra Norge.

Har du ikke vært bosatt i Norge de siste 10 årene, må du søke om å bli ført inn i manntallet.

Mer informasjon om innføring i manntall finner du på valg.no

Tilbakemelding