Valg 2023

Hvem har stemmerett i kommunestyre- og fylkestingsvalg?

Du har stemmerett dersom du 

  • har fylt 18 år innen utgangen av valgåret
  • er, eller har vært, registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen
  • er statsborger i et annet nordisk land og registrert bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret 

Du trenger ikke være norsk statsborger for å stemme ved kommune- og fylkestingsvalg.

Ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand har stemmerett selv om de ikke oppfyller bosettingskriteriet. 

Hva er manntall?

Manntallet viser hvem som har stemmerett. Hvis navnet ditt ikke står i manntallet, må du melde fra til valgstyret i din kommune og kreve feilen rettet. Kravet om retting av manntallet (klage) må fremmes skriftlig til valgstyret i kommunen.

Manntallet ligger til offentlig ettersyn på servicekontoret på rådhuset fra ca. 30 juni til og med valgdagen.

Hva er forskjell på tidligstemming og forhåndsstemming?

Tidligstemming begynner 1. juli og er ment som et tilbud til de som ikke kan forhåndsstemme eller stemme på selve valgdagen. Tidligstemming kan kun skje på servicetorget.
 
Forhåndsstemming begynner 10. august og her kan du endre på listene. Forhåndsstemming skjer på flere steder i kommunen. Siste frist for å stemme på forhånd er fredag før valgdagen.

Hvordan stemmer du?

Du møter opp personlig i et valglokale på valgdagen, eller stemmer på forhånd. Har du forhåndsstemt, er det denne stemmen som gjelder. Du velger selv om du stemmer på valgdagen eller forhåndsstemmer.

Må en ha valgkort for å stemme?

Nei, men du må ha med gyldige ID-papirer, f.eks. førerkort eller pass.

Hvorfor får vi digitale valgkort?

Et digitalt valgkort kan du ha med deg på mobilen. Valgkortet på papir ble sendt til adressen du er folkeregistrert. Men mange bor ikke der, f.eks studenter. 

Du trenger ikke ha med valgkortet for å stemme, men må ta med legitimasjon.

Er det kun digitale valgkort?

Nei, dersom du har reservert deg mot elektronisk post i kontakt- og reservasjonsregisteret, vil du få valgkortet i posten. Det samme gjelder dersom du ikke har oppdatert informasjonen i registeret de siste 18 månedene.

Du trenger ikke ha med valgkortet for å stemme.