Translate

Viktig melding

Nome aktivitetssenter

 
 
 

Nome aktivitetssenter ligger på Ulefoss i 1 etasje på Ringsevja bo- og service senter (Ribo).

Transport

Brukere får tilbud om transport med maxi taxi til og fra aktivitetssenteret. 

Aktiviteter

Sammensetning av brukergruppen vil variere over tid, og dette gjøre at aktivitetene vil tilrettelegges i forhold til de som er der til enhver tid. Personalet og brukerne drøfter sammen hvordan dagene skal være og hva dagene skal fylles med av aktiviteter. Mange er alene hjemme eller i leilighet mye av tiden; så ofte er det det å ha tid til å snakke sammen noe av det som er viktigst, sammen med det å ha noen å dele måltid med rundt et bord. Men følgende aktiviteter er vi innom:

  • Bingo (ukentlig)
  • Trim/ fysisk aktivitet (ukentlig)
  • Leser avisa og drøfter dagens nyheter (helst Kanalen, ukentlig)
  • Quiz og andre spørreleker (varierende hyppighet)
  • «Vi synger kjente sanger sammen» (varierende hyppighet)
  • Baking (varierende hyppighet)
     

Avdelingen har forskjellige aktiviteter knyttet til markering av årstider og høytider 

Drop-in besøk

Dette er en fleksibel timeavlastning for på rørende når man f eks trenger time hos lege/ tannlege/ frisør/ handling ol.  på dagtid. Seneste avtale for dette er dagen før; og det forutsetter at det er ledig kapasitet på avdelingen.

Transport til og fra må man ordne selv. ( Pris: ca kr.100 - litt over middagen på senteret og mindre enn hva en full dag koster på aktivitetssenteret).

Mannegruppe

Ren «manngruppe» på onsdager med base på avd på Ribo.

Priser

Priser for helse- og omsorgstjenester i Nome kommune (PDF, 158 kB)

Søknad

Dagtilbud er ikke en lovpålagt tjeneste, men kan ytes for å dekke et hjelpebehov.

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om dagopphold, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Kommunen innhenter nødvendige opplysninger og fatter vedtak. 

Søk om dagtilbud (DOCX, 32 kB)

Klage

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen. Opprettholder kommunen avgjørelsen, blir saken sendt videre til Fylkesmannen eller til kommunens egen klagenemnd.

Åpningstider

Mandag, onsdag, torsdag og fredag
kl. 08:30 til 14:30
Stengt på helligdager

Besøksadresse:

Ringsevja 39

Tilbakemelding