Fysioterapi til barn og unge

Vårt formål er å fremme barn og unges fysiske og psykiske helse gjennom mestring deltagelse og selvstendighet.

Hvem er en fysioterapeut?

En fysioterapeut er helsepersonell med kompetanse på kropp og kroppens funksjoner. Vi er opptatt av kroppens egenskaper, hvordan kroppen har det og hvordan dette spiller inn på hvordan vi har det psykisk. Dette er viktig for at vi skal kunne leke, lære og utforske.

Hvem kan kontakte fysioterapeut?

  • Alle som har spørsmål om kroppen og kroppens utvikling kan ta kontakt. 
  • Alle som har smerter eller ubehag i kroppen.
  • Alle som synes det er vanskelig eller utfordrende å bruke kroppen.
  • Hvis du trenger hjelpemidler (link) eller tilrettelegging i hverdagen.
  • Du som elev, lærer, foreldre/foresatt, venn kan ta kontakt med fysioterapeut.

 

Hvordan komme i kontakt med fysioterapeut?

Ta kontakt med helsestasjonen tlf. 35 00 86 20, eller helsesykepleier på din skole/barnehage.

Hva skjer videre?

Gjennom samtaler, observasjoner og undersøkelser gjør vi vurderinger om hvordan vi på best mulig måte kan hjelpe deg.

  • Vi gir veiledning og råd til barnehage og skole
  • Vi hjelper med å tilrettelegge aktiviteter slik at alle kan delta.
  • Vi kan bidra med å tilrettelegge hjemme, i barnehagen og på skolen slik at det blir lettere for deg å komme deg dit, være der og mestre hverdagen.
  • Vi hjelper deg med tilrettelegging av trening og behandling.

Hva koster det?

Tjenesten er gratis for alle under 16 år.

Vi samarbeider med:

 

Vi har ikke lov å samarbeide uten at du har fått beskjed om det.