Skolehelsetjenesten i videregående

Skolehelsetjenesten er et lovpålagt tilbud til alle. Vårt formål er å fremme psykisk og fysisk helse, fremme gode sosiale og miljømessige forhold og forebygge sykdommer og skader.

Skolehelsetjenesten for videregående skole i Nome består av helsesykepleier, psykiatrisk sykepleier, lege og fysioterapeut. 

 
Helsesykepleier har eget kontor og trefftid på de respektive avdelingene. Det er mulig å ta kontakt på telefon/sms eller e-post
 
 
 
 

Kontaktperson

Kristin Rossvang

Helsesykepleier ungdomstrinn Holla 10-årige og Nome vgs
Mobil:
941 62 790

 

Åpningstider

I skoletiden