Translate

Viktig melding

Skolehelsetjenesten i videregående

Skolehelsetjenesten er et lovpålagt tilbud til alle. Vårt formål er å fremme psykisk og fysisk helse, fremme gode sosiale og miljømessige forhold og forebygge sykdommer og skader.

Skolehelsetjenesten for videregående skole i Nome består av helsesykepleier, psykiatrisk sykepleier, lege og fysioterapeut. 

 
Helsesykepleier har eget kontor og trefftid på de respektive avdelingene. Det er mulig å ta kontakt på telefon/sms eller e-post
 
 
 
 

Åpningstider

I skoletiden

Tilbakemelding