Skolehelsetjenesten i videregående

Skolehelsetjenesten er et lovpålagt tilbud til alle. Vårt formål er å fremme psykisk og fysisk helse, fremme gode sosiale og miljømessige forhold og forebygge sykdommer og skader.


Skolehelsetjenesten for videregående skole i Nome består av helsesøster, psykiatrisk, sykepleier lege og fysioterapeut. 

 
Helsesøster har eget kontor og trefftid på de respektive avdelingene. Det er mulig å ta kontakt på telefon/sms eller e-post
 
 
 
 
Publisert av Grethe Fjågesund. Sist endret 30.08.2017

Kontaktperson

Kristin Rossvang

Helsesøster ungdomstrinn og Nome vid.g.skole

 

Åpningstider

I skoletiden