Skolehelsetjenesten i grunnskolen

 

Vårt formål er å fremme psykisk og fysisk helse, fremme gode sosiale og miljømessige forhold og forebygge sykdommer og skader.

Skolehelsetjenesten i Nome består av helsesøster, familieveileder, psykiatrisk sykepleier, lege og fysioterapeut.

Helsesøster er kontaktperson for skolehelsetjenesten og har kontor og trefftid på Lunde og Holla 10 årige skole. Helgen Montessoriskole mottar også skolehelsetjeneste fra Nome Kommune.

Klikk for stort bilde

Hvem kan ta kontakt med helsesøster?

Du som elev, foreldre/foresatte, lærere, venner eller andre kan ta kontakt 
med helsesøster.
 

Hvem er helsesøster?

 
Helsesøster er sykepleier med videreutdanning innen helsefremmende og forebyggende arbeid
.
Man kan ta kontakt med helsesøster hvis man lurer på noe som handler om syn, hørsel, pubertet, kosthold, søvn, trivsel på skolen/hjemme, mobbing, sorg, seksualitet, rus, identitet, prevensjon og så videre.
 
 
Foreldre og elever oppfordres til å ta kontakt ved behov.
 

Vaksiner og undersøkelser

1. trinn: 1. trinns helseundersøkelse m/ helsesøster og lege
2. trinn: Vaksinering, tetravac (stivkrampe, difteri, kikhoste og polio)
3. trinn: Høyde, vektmåling og trivselssamtale.
4. trinn: Helsesøster kontaktes ved behov
5. trinn: Undervisning om pubertet i gruppe. 
6. trinn: Vaksinering, MMR (meslinger, kusma og røde hunder)
7. trinn: Vaksinering, jenter HPV
8. trinn: helsesamtale
9. trinn: seksualundervisning i klasse
10.trinn: Vaksinering, boostrix Polio (stivkrampe, difteri, kikhoste og polio)
 
Hvordan kommer du i kontakt med helsesøster?
Du kan ta kontakt direkte på skolen, du kan ringe eller sende sms eller epost.
 

Hva koster det?

Tjenesten er gratis.
 

Hva skjer videre?

Du kan avtale samtale videre med helsesøster, eller hun kan henvise videre i hjelpeapparatet hvis du trenger det. Helsesøster har mange samarbeidspartnere, blant annet:
 
Familiesenteret
Fysioterapitjenesten
Fastlegene
PP-tjenesten
Barnevernet
Sykehuset 
 

Klage

Du kan klage direkte til helsesøster, eller til helsetjenesten i Nome kommune ved kommuneoverlegen hvis det er noe du er misfornøyd med.
 
 
 
Foreldre og elever oppfordres til å ta kontakt ved behov.
 

Kontaktperson

Miriam Kjeldsen Gunnerud

Helsesøster barnetrinn
Mobil:
979 60 719

 

Silje Listaul

Helsesøster
Tlf:
408 08 866

 

Kristin Rossvang

Helsesøster ungdomstrinn og Nome vid.g.skole
Tlf:
941 62 790

 

Åpningstider

I skoletiden