Translate

Viktig melding

Praktisk informasjon

I boksene over finner du svar på en del praktisk informasjon om barnehagen. Det deles også ut en pedagogisk plan for barnehagen ved oppstart av nytt barnehageår.

Finner dere ikke alle svarene her er det bare å spørre barnehagens ansatte.

Før oppstart sendes det ut brev til alle nye barn med beskjed om hvilken barnegruppe de skal starte i, tildelte dager og dato for oppstart. Det er viktig å ta kontakt med barnehagen dersom dere har spesielle ønsker som ikke har kommet fram av søknadspapirene, eventuelt endringer, slik at vi kan ta hensyn til dette.

Tilbakemelding