Translate

Viktig melding

Endring i vann og avløpsgebyrer for landbrukseiendommer – Husk innstallering av vannmåler

I «Forskrift om vann- og avløpsgebyr, Nome kommune, Vestfold og Telemark» som fikk virkning fra 1. januar 2023, fremgår det at fra 1. januar 2024 så skal følgende bygningstyper på landbrukseiendommer inngå i beregning av vann- og avløpsgebyret;  

233 - silobygg 

241 – hus for dyr, forlager, strølager, frukt- og grønnsakslager, landbrukssilo, høy-/korntørke

243 – Veksthus

244 – Driftsbygning for fiske og fangst, inkl. oppdrettsanlegg 

248 - Annen fiskeri- og fangsbygning

249 – Annen landbruksbygning 

Dette var tenkt som en overgangsordning i 1 år, fordi den nye forskriften endret kommunens praksis for arealberegning av landbrukseiendommer. Hovedregelen i forurensningsforskriften er at eiendommer som ikke utelukkende brukes som bolig skal ha vannmåler. Landbrukseiendommer skal derfor i utgangspunktet ha vannmåler. Likevel mangler flere eiendommer med landbruksbygninger i kommunen fortsatt dette. Dersom eiendommens opplysninger i matrikkelen er mangelfulle, kan kommunen estimere arealet basert på gjennomsnittsoverslag basert på bygningstype. 

For de av våre abonnenter som ikke har innstallert vannmåler og kommunen må basere forbruk utifra areal, så vil endringen medføre høyere gebyr. Da landbruksbygninger kan være ganske store kan gebyrøkningen for enkelte abonnenter bli urimelig stor. Kommunen har derfor valgt å gi abonnenter som blir berørt av endringen en utvidet frist fram til 1. august 2024 med å installere vannmåler.

Dersom du eier en landbrukseiendom som er tilknyttet kommunalt vann – og eller avløp og ikke allerede har installerte vannmåler på disse bygninger så er dermed ny frist viktig å overholde. 

Dersom der ikke er vannmåler på bygningen etter 1.8.2024 vil kommunen fastsette gebyret ut fra areal. 

Mer info kan fås ved å klikke på følgende lenker: 

Forskrift om vann- og avløpsgebyr, Nome kommune, Vestfold og Telemark

Forskrift om vann- og avløpsgebyr Nome kommune, Vestfold og Telemark - Med kommentarer og veiledningsteks

Tilbakemelding