Forslag til endring av reguleringsplan for Holtanhagen - Kråkåsen 2014_02, Ulefoss. Uttalefrist 28. okotber 2020

I forbindelse med reguleringsplanen for Holtanhagen – Kråkåsen (Hagen/Kråkåsen), planID: 2014_02, er det behov for endringer av planen. Bakgrunn for ny endring av reguleringsplanen er justering/endring av forhold som ikke ble endret i revidert plan vedtatt i 2018. I henhold til Plan – og bygningsloven §12-14 gis det nå anledning til å komme med uttale og merknader på foreslåtte merknader. Uttalefrist 28. oktober 2020

Kartutsnitt av område planen omfatter (PDF, 449 kB)

Hovedformålet med planen er å tilrettelegge for boligbygging.

Planforslaget er tilgjengelig på nettsidene til Nome kommune/www.nome.kommune.no. 
Papirutgave av forslaget er utlagt ved servicekontoret i Nome Rådhus. 

Uttalelser og merknader til planforslaget kan rettes til:
Nome kommune, teknisk etat, Ringsevja 30, 3830 Ulefoss eller, 
postmottak@nome.kommune.no, senest 28. oktober 2020. 

Endring av reguleringsplan Holtanhagen (PDF, 697 kB)

Planbestemmelser 2014_02 mindre endringer (PDF, 177 kB)