RINGSEVJA 23, ULEFOSS - VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED DETALJREGULERING


Klikk for stort bilde 

  

 

 

 

 

 

 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-8 varsler Søndergaard Rickfelt AS på vegne av Nobef Nome kommune at det startes opp arbeid med detaljregulering for Ringsevja 23 i Ulefoss. Planvarselet omfattar eiendommene 12/70 og 12/115.

Formålet med planen er å legge til rette for utbygging av 6-9 boenheter med tilhørende parkering, samt gjennomgående gang- og sykkelveg.

Eventuelle synspunkter som har betydning for planarbeidet kan sendes til Søndergaard Rickfelt AS, O.H. Holtasgate 29B, 3678 Notodden, eller til firmapost@sorarkitekter.no, med kopi til Nome kommune, Ringsevja 20, 3830 Ulefoss eller postmottak@nome.kommune.no. Spørsmål til arbeidet kan rettes til Søndergaard Rickfelt på adressa over, eller på telefon 35 02 95 00.

Innspill må være mottatt innen 23.03.2020. Informasjon om planarbeidet blir lagt ut på hjemmesidene til Nome kommune.