Publisert 07.07.2021

I tråd med plan og bygningslovens §12‐8 varsles oppstart av arbeid med detaljregulering for «Helgen Montessoriskole», gnr./bnr. 53/33 og del av 53/61 og 53/5 i Helgja, Nome kommune.

Publisert 25.06.2021