Publisert 01.12.2021

Formannskapets innstilling, og kommunedirektørens budsjettgrunnlag, legges ut til offentlig ettersyn jf. kommuneloven § 14-3.

Dokumentene er tilgjengelig fram til kommunestyrets behandling tirsdag 14. desember, og vi ber om at innspill sendes til postmottak@nome.kommune.no

Budsjettmøte finner sted på Ulefoss samfunnshus 14.12, og starter klokka 14.00.

Publisert 20.10.2021

Forslag til revidert forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Nome kommune legges ut til offentlig gjennomsyn.

Noen viktige endringer i forskriftsforslaget er at boligeiendom som ikke har vannmåler, skal betale forbruksgebyr beregnet ut fra størrelsen på boligen og at det vil bli lagt inn  abonnementsgebyr pr. boenhet, ikke pr. eiendom som tidligere.

Frist for å gi uttalelser til forskriftsforslaget er fredag 3. desember 2021. Uttalelser kan sendes til postmottak@nome.kommune.no eller Nome kommune, Ringsevja 30 3830 Ulefoss.

Dokumenter:

Forskrift om vann og avløpsgebyr Nome kommune - høringsutkast (PDF, 109 kB)