Publisert 04.03.2020

I tråd med eiendomsskatteloven §15 ligger eiendomsskattelisten for 2020 til offentlig ettersyn på Nome rådhus i 3 uker fra 4. mars 2020.

Publisert 03.03.2020

Det foreligger forslag til reguleringsplan for Ytre Helgen næringspark. Forslaget ble behandlet at SU-utvalget 2. mars, og sendes nå på høring – offentlig ettersyn.