Publisert 18.06.2019

Detaljregulering for Rullekoll boligfelt ble vedtatt i kommunestyret 23.05.2019. Klagefrist er 24.06.2019. 

Publisert 26.04.2019

Kommuneplanens samfunnsdel 2019 - 2030 er lagt ut på høring. Innspillsfrist 20.mai. 

Innspill sendes postmottak@nome.kommune.no, eller i post til Nome kommune, Ringsevja 30, 3830 Ulefoss. Innspill merkes med Samfunnsdelen