Publisert 17.12.2020

Fagrådet for vilt og innlandsfisk i Nome har i møte 10.12.20 vedtatt å legge forslag om kommunale målsettinger for hjortevilt ut til offentlig høring.