Publisert 08.07.2020

Detaljregulering for Ytre Helgen næringspark

Kommunestyret vedtok i møte 16.06.2020, sak nr 052/20, detaljreguleringsplan for Ytre Helgen næringspark PlanID 2019_03. Reguleringsplanen gjelder for del av eiendommen gnr 61, bnr 1. Planvedtaket kunngjøres herved i henhold til plan- og bygningslovens §12-12.

Publisert 08.07.2020

Nome sammfunnsutviklingsutvalg vedtok i møte 16. juni 2020 (sak SU 026/20) at forslag til reguleringsplan for Ringsevja 23 Plan-ID 2020_01 skal legges ut til offentlig ettersyn, jfr. Plan- og bygningsloven, § 12-10. 

Publisert 25.06.2020

Nome kommune skal være en nær og god kommune!

Kommunen skal drive trygt og effektivt, være synlig og tilgjengelig for innbyggerne, og jobbe for god folkehelse. For å få til dette må vi ha hjelp fra alle som bor i kommunen.

På denne siden kan du gi tilbakemelding til kommunen om viktige saker.