Publisert 15.04.2021

En forutsetning for bruk av utbyggingsavtaler er at det er fattet et forutsigbarhetsvedtak, jf plan og bygningsloven § 17-2.

Forutsigbarhetsvedtaket sier at Nome kommune har en forventning om at det inngås utbyggingsavtaler til gjennomføring av reguleringsplaner. Hovedprinsippet i vedtaket er at utbyggere skal finansiere eller bygge nødvendig teknisk og blå/grå/grønn infrastruktur.

Publisert 13.04.2021

Ringsevja 23 (PlanID: 2020_01).

I henhold til plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 - § 12-14 kunngjøres det at

SU-utvalget i Nome i møte 25.03.2021 vedtok forslag til endring av gjeldende

reguleringsplan for Ringsevja 23.

Publisert 08.04.2021

Vestfold og Telemark fylke skal fordele ca. 14,7 mill. til utbygging av bredbånd i 2021. Nome kommune vil søke om tilskudd også i år, selv om potten er mindre enn i 2020. Vi inviterer derfor alle som går inn under kriteriet under til å gi en høringsuttale innen 16. april 2021. Innspill fra innbyggerne blir vurdert mht. områder som skal omsøkes