Publisert 25.11.2019

I medhold av kommunelovens § 44 nr. 7 og § 45 nr. 3, ligger formannskapets innstilling samt rådmannens budsjettgrunnlag til offentlig ettersyn på Nome rådhus fram til kommunestyrets behandling torsdag 5. desember

Budsjett 2020 - økonomiplan 2020-2023 ble behandlet i formannskapet torsdag 21. november. Til behandling forelå rådmannens forslag, som ble offentliggjort torsdag 7. november.

Publisert 04.09.2019

Varsel om oppstart av planarbeid og forhandlinger om utbyggingsavtale for ytre Helgen næringspark.