Byggesak - skjemaer

Klikk for stort bildeSøknadsskjema for bygging, deling av eiendom og utslipp fra mindre avløpsrenseanlegg fra bolig og fritidsboliger. Brukes dersom du vil skrive ut og fylle inn i søknadsskjema selv.

ByggSøk er den nasjonale løsningen for elektronisk søknad om byggetillatelse. Programmet kan brukes av alle og er gratis.

Meldeskjema for ikke søknadspliktige bygg finner du nederst i denne artikkelen, eller gå inn på denne linken: Meldeskjema (PDF, 93 kB) Utfylt skjema sendes Nome kommune v/Teknisk etat, Ringsevja 30, 3830 Ulefoss

Byggesak - Søknad om tillatelse til tiltak som kan forestås av tiltakshaver (pbl. § 20-4)
Byggesak - Søknad om tillatelse til tiltak som kan forestås av tiltakshaver (pbl. § 20-4)
Søknad om tiltak uten ansvarsrett (.PDF, 169 kB)
Nabovarsel (.PDF, 97 kB)
Opplysninger gitt i nabovarsel (.PDF, 56 kB)
Kvittering for nabovarsel (.PDF, 49 kB)
Søknad om midlertidig brukstillatelse (.PDF, 49 kB)
Søknad om ferdigattest (.PDF, 69 kB)
Byggesak - Ved søknad om utslippstillatelse (nyanlegg og økt utslipp). Dersom det søkes om å bygge anlegget samtidig legg ved skjema for søknad om tillatelse til tiltak (pbl. § 20-1) vist i listen over
Byggesak - Ved søknad om utslippstillatelse (nyanlegg og økt utslipp). Dersom det søkes om å bygge anlegget samtidig legg ved skjema for søknad om tillatelse til tiltak (pbl. § 20-1) vist i listen over
Søknad om utslippstillatelse (med veiledning)
Nabovarsel (.PDF, 97 kB)
Kvittering for nabovarsel (.PDF, 49 kB)
Opplysninger gitt i nabovarsel (.PDF, 56 kB)
Byggesak - Ved søknad om deling (pbl. § 20-1 m) Dersom fradelingen gjelder eiendom som er avhengig av avløp må det samtidig med søknad om deling sendes søknad om utslippstillatelse
Byggesak - Ved søknad om deling (pbl. § 20-1 m)
Søknad om tillatelse til deling (NBR 5153) (.PDF, 169 kB)
Nabovarsel (.PDF, 97 kB)
Opplysninger gitt i nabovarsel (.PDF, 56 kB)
Kvittering for nabovarsel (.PDF, 49 kB)
Rekvisisjon av oppmålingsforretning (.PDF, 2 MB)
Byggesak - Ikke søknadspliktige tiltak som skal meldes når arbeidet er ferdig
Byggesak - Ikke søknadspliktige tiltak som skal meldes når arbeidet er ferdig
Melding om bygging eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt (.PDF, 93 kB)

Kontaktperson

Terje Pedersen

Avdelingsingeniør byggesak
Tlf:
35946200

 

Tor Flom

Avdelingsingeniør byggesak
Tlf:
35946200

 

Åpningstider

09.00 - 15.00

Kartpunkt